Ekonomski pokazatelji u BiH i regionu 2014. - 2018.

srijeda, 26. septembar 2018.

Analiza ima za cilj predstaviti pregled ekonomskih indikatora u Bosni i Hercegovini i u regionu (Crna Gora, Srbija, Albanija, Kosovo, i Makedonija), uključujući i Hrvatsku kao jednog od većih trgovinskih partnera Bosne i Hercegovine koja se od ulaska u Europsku uniju u izvještajima međunarodnih finansijskih institucija ne tretira kao ekonomski pripadnik regije. Posmatrani period uključuje protekli izborni mandat BiH, sa početkom od 2014. godine, te zaključno sa 2018. godinom.Podaci obrađeni u ovom dokumentu su regionalni izvještaji Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda (dalje u tekstu MMF), te drugih relevantnih statističkih i finansijskih institucija koje su u ovom periodu objavljivale izvještaje o regionu. Pored toga, prilikom upoređivanja doznaka iz inostranstva, istraživanje objedinjuje i demografske statističke podatke pri izračunu podataka.

Analizu možete pročitati OVDJE ili na našem ISSUU kanalu.

23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more