Analiza izbornih programa: ko radom stoji iza obećanja?

09 oktobar 2014

Kategorije

DIJELI

Grafikanalizaclanakpoboljsanjeposlovnogokruzenja

Međusobna utrka političkih partija ovih je dana u punom jeku. Sva naseljena mjesta se šarene od plakata i drugih stranačkih rekvizita, programske sheme svih ovdašnjih radiotelevizija su prenapučene izbornim emisijama, skupovi i mitinzi stranaka, manje ili više posjećeni, održavaju se svakodnevno. Diskurs predizborne kampanje je, kao i prethodnih godina, nekonkretan i ostrašćen, no ovogodišnji izbori se razlikuju po tome što sve više političkih subjekata u fokus svojih javnih obraćanja stavlja ekonomska i socijalna pitanja, poučeni februarskim protestima koji su bili jasna i nedvosmislena reakcija na protekli neproduktivni mandat. Međutim, i pored ozbiljnog pristupa ekonomskim reformama, reforma konkretnih problema sadašnjih i potencijalnih poduzetnika nije prioritet izbornih programa većine stranaka. Ova važna tema, u predizbornoj kampanji nerijetko potisnuta od strane jeftinih populističkih narativa, u izbornim programima stranaka zastupljena je neravnomjerno, kod nekih i sporadično, usputno, bez donošenja konkretnih mjera za promjenu trenutnog stanja nabolje.

 

U sklopu projekta „Promoviranje političke odgovornosti“, Centar za politike i upravljanje je izradio komparativnu analizu izbornih programa u želji da procijeni koliko se i kako isti dotiču poboljšanja poslovnog okruženja.  Ključni kriterij bila je konkretnost, bilo da se ona ogleda u predlaganju novih ili reformi starih zakonskih rješenja, ili u ojačavanju kapaciteta postojećih ili osnivanju novih tijela/institucija koje bi se bavile poboljšanjem poslovnog okruženja. Svim političkim partijama dostavili smo upitnike sa relevantnim pitanjima vezanim za pojedine aspekte poslovnog okruženja, a koji u Bosni i Hercegovini trebaju hitno poboljšanje. Doing Business izvještaj, koji tretira konkretne okolnosti u kojima poduzetnici djeluju, BiH rangira na veoma niske pozicije po sljedećim pitanjima: osnivanje novog preduzeća, dobijanje građevinskih dozvola i uvođenje struje, plaćanje poreza, zaštita ugovora i sloboda poslovanja, upošljavanje i prava radnika, prekogranična trgovina, te pristup finansijama.

 

Stranke su kroz upitnik mogle odgovoriti imaju li konkretne mjere za poboljšanje poslovnog okruženja, a isti odgovori bili su potom ocjenjivani, prema konkretnosti predloženih mjera, ocjenama od 1 do 5. Ukoliko stranka/partija nije dostavila odgovor na pitanja, korišteni su izborni programi dostupni na njihovim oficijelnim web-prezentacijama. Ocjene su dodjeljivane na sljedeći način:

1 – Ne dotiče se teme

2 – Prepoznaje problem, ali ne daje rješenja niti mjere

3 – Napredno poznavanje prblema sa nabrojanim mjerama o izmjeni zakonske regulative

4 – Izmjena konkretnog zakona/formiranje adekvatnog tijela + orijentacija ka provođenju konkretnih preporuka bez plana djelovanja

5 – Izmjena konkretnog zakona + formiranje adekvatnog instrumenta/konkretne politike + plan djelovanja sa egzaktnim brojkama.

Općeniti dojam je da su se tek rijetki politički subjekti pozabavili izradom konkretnog, preciznog i koherentnog plana za poboljšanje poslovnog okruženja koji bi doticao sve pobrojane probleme s kojima se poduzetnici suočavaju. Definirane i na izmjenu konkretnih zakona usmjerene programe pokazale su Naša stranka, Socijaldemokratska partija, Demokratska fronta, Stranka demokratske akcije, dok koalicija „Zajedno za promjene“ i Stranka za bolju budućnost dijele 5. poziciju; ostale partije ispod svakog prosjeka. Primjetno je, također, da su politički programi stranaka najniže ocjene dobijali za konkretne mjere poput olakšanja dobijanja građevinske dozvole i dozvole za uvođenje struje, dok su najviše pažnje posvetile reformama poreske politike u smjeru rasterećenja realnog sektora, što je jedan od uslova za privlačenje stranih investicija.

 

Analizu u cjelosti možete čitati ovdje.

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more