Centar za politike i upravljanje uputio poziv Ministarstvu civilnih poslova BiH da se bez odlaganja otpočnu pripreme za sprovođenje međunarodnog testiranja TIMSS

23 april 2014

Kategorije

DIJELI

Pismomcp

Centar za politike i upravljanje je 17.04.2014. godine uputio poziv Ministarstvu civilnih poslova da se bez odlaganja otpočnu pripreme za sprovođenje međunarodnog testiranja TIMSS (Trends In International Mathematics and Scinece Study).

Svrha testiranja je poboljšanje kvaliteta obrazovanja i stručno usavršavanje nastavnika. Sveobuhvatna analiza koja proizilazi iz ovog testiranja omogućava zemljama da spoznaju relevantne slabosti i tako donesu odgovarajuće reforme u obrazovnom sistemu. Važnost provođenja TIMSS-a naglašava i Evropska komisija kroz strategiju „Evropa 2020“. Bosna i Hercegovina je do sada učestvovala samo jednom u ovom testiranju, i to 2007. godine.

Pismo možete preuzeti ovdje.

Detaljnu analizu pod naslovom „Prednosti uvođenja međunarodnog testiranja trendova u matematici i prirodnim naukama (TIMMS) u bosanskohercegovački obrazovni sistem“ možete preuzeti ovdje.

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more