CPU pokrenuo monitoring platformu Reforma.ba

11 novembar 2015

Kategorije

DIJELI

Reforma Article

Tim Centra za politike i upravljanje u proteklom je periodu vrijedno radio na kreiranju monitoring platforme pod nazivom Reforma.ba, sa ciljem da javnosti pruži cjelovitu sliku toka i dinamike provedbe socio-ekonomskih reformi u Bosni i Hercegovini. Želimo vas obavijestiti da je platforma pokrenuta i dostupna javnosti, te vas pozivamo da sa nama pratite napredak implementacije Reformske agende 2015-2018.

Monitoring platforma Reforma.ba razvijena je oko osnovnog cilja da se prati dinamika implementacije Reformske agende za BiH 2015-2018 kroz grafički prikaz svih mjera koje su svi nadležni nivoi vlasti poduzeli da bi ostvarili zacrtane ciljave. Obuhvaćene su sljedeće oblasti: javne finansije, oporezivanje i fiskalna održivost, poslovna klima i konkurentnost, tržište rada, reforma socijalne zaštite i penzija, vladavina prava i dobro upravljanje i reforma javne uprave. Svaki novi zakonski akt koji nadležne institucije usvoje promijenit će se iz crvene oznaka u žutu ('u razmatranju') ili zelenu ('usvojen'), te ćemo na taj način po isteku mandata vladajuće koalicije moći precizno procijeniti njen učinak.

Pored toga, platforma uključuje informativni segment koji će ponuditi pregled svih relevantnih dešavanja vezanih za provedbu socio-ekonomskih reformi, uz obraćanja i izjave zvaničnika, izvještaje sa sjednica i osvrte na ključne dokumente. Važna sekcija platforme je i blog, putem kojeg ćemo u kratkoj formi analizirati ključne reformske izazove i pratiti aktuelnosti na neposredniji, analitičan način, uz kritički otklon kada se za tim ukaže potreba. Download sekcija nudi preuzimanje analiza i publikacija nastalih u okviru monitoringa, te grafičkih promotivnih materijala. Posebnu pažnju treba obratiti na analizu "E-registri i e-uprava u Bosni i Hercegovini kao instrument za efikasnost i transparentnost" koja se bavi važnom, a zanemarenom temom elektronskog unapređenja poslovanja u cilju eliminacije korupcije.

Još jednom, pozivamo vas da se uključite u monitoring i kroz preuzimanje naših promotivnih materijala (coveri i profilne fotografije za Facebook) iskažete svoju podršku socio-ekonomskim reformama u Bosni i Hercegovini.

 

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more