CPU: Sredstva prikupljena od povećanja putarina moraju postati efektivna što prije

28 april 2018

Kategorije

DIJELI

Uino

Centar za politike i upravljanje (CPU) poziva entitetske ministre finansija da što prije postignu dogovor na osnovu kojeg će Upravni odbor (UO) Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (UINO) što prije definisati raspodjelu sredstava od putarina kako bi ta sredstva, neophodna za nastavak gradnje autoputa i puteva, bila odblokirana.

Naime, Kabinet ministra finansija i trezora BiH i predsjedavajućeg UO UINO Vjekoslava Bevande otkazao je današnju 29. sjednicu UO UINO nakon što je obaviješteno da nema saglasnosti entitetskih ministarstava finansija oko rapodjele sredstava od putarina.

Podsjećamo, u posljednjem Pismu namjere MMF-u iz januara 2018. godine, institucije u BiH odustale su od uspostavljanja novog pojednostavljenog i više automatiziranog sistema za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza. Naime, institucije su se prilikom sklapanja Aranžmana sa MMF-om obavezale da će ispuniti ovu mjeru do kraja 2016. godine, što nije učinjeno. Nalazi misije tehničke pomoći MMF-a izrađeni u međuvremenu nisu naveli značajnije probleme u postojećem ad hoc sistemu raspodjele prihoda od indirektnih poreza, te se stoga od uspostave novog sistema odustalo. Međutim, trenutni zastoj u raspodjeli prihoda od putarina ukazuje na probleme u postojećem ad hoc sistemu.

Vlada FBiH traži izmjenu dosadašnje raspodjele sredstava od putarina, jer smatra da ide na štetu Federacije. Dosadašnja raspodjela je na snazi od 2009. godine, a prema njoj, 59% sredstava ide Federaciji BiH, 39% Republici Srpskoj, a 2% Brčko distriktu. Vlada FBiH smatra da  takva raspodjela ide na štetu Federacije.

Prema prognozama MMF-a, Bosna i Hercegovina, u cilju postizanja ekonomskog rasta, od 2018. do kraja 2020. godine mora doseći nivo javnih investicija od 6,92 milijarde KM. Izmjene i dopune Zakona o akcizama oslobodile su potencijal za finansiranje novih infrastrukturnih projekata, odnosno omogućile ugovaranje kreditnih sredstava neophodnih za ključne projekte na Koridoru Vc. Da bi dostizanje predviđenog nivoa javnih investicija bilo moguće potrebno je prikupljena sredstva što prije staviti u funkciju.

Foto: vijesti.ba

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more