CPU učestvovao u konsultacijama o potencijalima kreativnih industrija u zemljama Zapadnog Balkana

29 januar 2014

Kategorije

DIJELI

Confernece WB Creative Potential

Predstavnice Centra za politike i upravljenje, Asja Čengić i Agnesa Šećerkadić učestvovale su u regionalnoj stručnoj konferenciji - konsultacijama o potencijalima kreativnih industrija u zemljama Zapadnog Balkana, koja se održala u Sarajevu 29. januara, u organizaciji Savjeta za regionalu saradnju (RCC) i Centralno Evropske inicijative (CEI). Cilj konferencije je bio okupiti ključne regionalne profesionalce i institucije iz područja i sa njima otvoriti dijalog o prilikama, izazovima i mogućnostima kreiranja regionalnog dizajn inkubatora.

Ovaj skup okupio je stručnjake i praktikante iz područja kreativnih industrija koji su predstavili uspješne primjere proizvodnje dizajna, kao i inicijative za organizaciju i realizaciju IT i dizajn Hub-ova iz Albanije, BiH, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije.

Nadalje, u okviru konferencije, Rob Van lersel, programski menadžer Evropske komisije za program Kreativna Evropa, predstavio je mogučnosti i prilike koje profesionalci iz ovog sektora mogu ostvariti putem programa Kreativna Evropa 2014 – 2020.

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more