CPU učestvovao u radionici o Regionalnom dezajn inkubatoru

12 juli 2014

Kategorije

DIJELI

RCC Workshop

Centar za politike i upravljanje je učestvovao u radionici o Regionalnom dizajn inkubatoru, održanom 10. i 11. jula na Jahorini. Događaj je organizirao Regionalni Savjet za regionalnu saradnju (RCC), s ciljem da učesnici radionici asistiraju u razvoju Programa za Regionalni dizajn inkubator, u skladu sa SEE 2020 strategijom za kulturni i kreativni sektor.

Radionica je bila konstruktivna i inspirirajuća, te kako je opisao organizator, izuzetno uspješna. Glavni zadatak Regionalnog dizajn inkubatora je pružiti okvir za regionalni pristup dizajnu. Specifični ciljevi stuba "Smart Grawth" u sklopu Regionalnog dizajn inkubatora su povećati BDP po upošljenoj osobi u kreativnom sektoru za 32% i kreirati visokokvalificiranu radnu snagu za 300.000 osoba.

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more