Dijalog o reformi i modernizaciji državne pomoći kao predpostavci ekonomskog razvoja

17 decembar 2013

Kategorije

DIJELI

Banja Luka

Kao jedan od preduslova za ulazak u Evropsku uniju, Bosna i Hercegovina je započela proces reforme sistema državne pomoći. Da bi podržao i unaprijedio taj proces, te upoznao stručnu i generalnu javnost sa sistemom državne pomoći u EU i promjenama koje slijede, Centar za politike i upravljanje (CPU), realizuje projekat pod nazivom “Sprovođenje Zakona o državnoj pomoći BiH i bolja distrubucija pomoći” kojeg finansira Američka ambasada u BiH u okviru programa malih grantova.

Tim povodom, Savjet za državnu pomoć BiH i Centar za politike i upravljanje (CPU) pozivaju sve zainteresovane da ucestvuju u okruglom stolu pod nazivom  „Reforma i modernizacija državne pomoći kao predpostavka ekonomskog razvoja“, koji će se održati u  srijedu, 18. decembra, 2013. godine, u sali hotela Bosna u Banjaluci u 10:00.

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more