EDUcast - podcast o obrazovanju

03 februar 2021

Kategorije

DIJELI

Educast Spotify Promocija
EDUcast je podcast Centra za politike i upravljanje (CPU BiH) u kojem ćemo razgovarati o obrazovanju. Razgovaraćemo o stručnom usavršavanju nastavnika, kurikularnoj reformi, učešću BiH u međunarodnim istraživanjima procjene učeničkih znanja i kompetencija, jednakosti, inkluzivnosti, pravednosti, inovativnosti i kreativnosti u obrazovnom sistemu u BiH.
 
 
 
 
 
Ovaj podcast možete poslušati na: 

Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts streaming servisima ili na YouTube kanalu Centra za politike i upravljanje.

EDUcast je u svojoj prvoj sezoni primarno obuhvatio ključne nalaze CPU publikacije "Jednakost, pravednost i inkluzivnost osnovnog obrazovanja u BiH". Publikaciju možete preuzeti na jednom od linkova ispod:

23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more