Izvršni direktor CPU-a Muhović jedan od uvodničara na konferenciji o socio-ekonomskim reformskim prioritetima

31 januar 2019

Kategorije

DIJELI

Adis

Izvršni direktor Centra za politike i upravljanje Adis Muhović danas je bio uvodničar na panelu "Tržišna ekonomija u odnosu na depolitizaciju državnih preduzeća: da li je ravnopravno natjecanje moguće?" na konferenciji pod nazivom "Dijalog o socio-ekonomskim reformskim prioritetima sa poslovnom zajednicom i organizacijama civilnog društva".

Muhović je dao presjek stanja u sektoru i govorio o napretku u provođenju reformi javnih preduzeća u BiH, te iznio konkretne mjere kojima se mogu postići kvalitetnije i jeftinije javne usluge kroz bolje upravljanje javnim preduzećima i osiguranje ravnopravnog položaja za sve učesnike na tržištu. Na panelu su govorili Aida Soko ispred SEEBA Sarajevo, te Saša Grabovac ispred SWOT Banja Luka.

CPU je uzeo aktivnu ulogu i u drugim panelima na temu podizanja konkurentnosti privatnog sektora, reformi zdravstva, borbi protiv korupcije, te reformskim mjerama na polju obrazovanja i mladih u BiH.

Organizatori konferencije su Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH, Ambasada Njemačke u BiH, te Delegacija EU u BiH.

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more