Predstavljamo predavače konferencije "PUT KA OPORAVKU: Uticaj kreativnih industrija na ekonomski razvoj BiH"

17 oktobar 2013

Kategorije

DIJELI

Photo 1

MODUL  I – KREATIVNA INDUSTRIJA – MIT I STVARNOSTI

Pregled stanja u kreativnim industrijama BiH dati će Hristina Mikić, izvršna direktorica GKE i autorica Izvještaja “Kreativne industrije u Bosni i Hercegovini: Mogućnosti i perspektive razvoja” iz avgusta 2013. godine

MODUL II – PREGLED I STANJE KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA I VODEĆI SVJETSKI IZVOZNICI

O potencijalima izvoza kreativnih proizvoda na EU tržište govoriti će Sanja Petek Mujačić, izvršna direktorica agencije Bruketa&Žinić OM

MODUL III – Kreativni kapital u BiH - POZICIJA KULTURNIH DJELATNIKA

Hazim Begagić, direktor Bosanskog narodno pozorište Zenica, predstavlja poziciju kulturnih djelatnika u sistemu zapošljavanja i mogućnosti mobilnosti na tržište EU

MODUL IV PRIMJENA EU ZAKONA O INTELEKTUALNOJ SVOJINI-PRAVNI OKVIR I PRAKSE

Opravnom poretku Evropske unije koji na jedinstven način štiti prava intelektualne svojine predstavlja temelj kreativnosti i inovativnosti govor Kristina Delfin Kanceljak, odvjetnica i ekspert za zakone intelektualne svojine

Dostizanje EU standarda na polju autorskih prava i distribucije kreativnih proizvoda kroz studiju slučaja, predstaviti će Ozren Kanceljak, direktor o.k. Communication consulting

 

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more