Promoviranje odgovornosti i kreiranja politika utemeljenim na dokazima

04 april 2012

Kategorije

DIJELI

NED Supporting Freedom

CPU ce nastaviti projekat o podsticanju javne rasprave o politikama koje utječu na demokratsku tranziciju zemlje i integracije u EU, i zagovaranju njihove provedbe.

Kroz obnovljena sredstva obezbijeđena od NED-a za, CPU ce nastaviti projekat podsticanja javne rasprave o politikama koje utječu na demokratsku tranziciju BiH i integraciju u EU. Kroz analizu i pregled javne politike i implementaciju procesa, CPU će inicirati otvorenu raspravu o tome i tražiti stručne nalaze za određene politike, koje su od velike važnosti za zemlju pri pristupanju Evropskoj Uniji. CPU će proizvesti studije politološkog sadržaja i provesti niz terenskih aktivnosti u cilju zagovaranja provedbe svojih preporuka.

Trajanje projekta: April 2012- Mart 2013

 

 

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more