Regionalni sastanak o energetskim strategijama u Slavonskom Brodu

16 maj 2011

Kategorije

DIJELI

CPU Logo Veliki 1

Regionalni sastanak na temu analize procesa donošenja energetskih strategija održan je 6. i 7. maja 2011. godine u Slavonskom Brodu u organizaciji Centra za ljudska prava i Heinrich Böll Stiftung uredom iz Zagreba.

Okupljeni stručnjaci i organizacije civilnog društva iz Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore razmijenili su svoja iskustva i viđenja postojećih procesa, te su predložili preporuke za njihovo poboljšanje i primjenu. Bilo je riječi o (ne)mogućnosti uticaja nevladinog sektora na donosioce odluka, kvaliteti samih politika i zastupljenosti okolišnog aspekta u energetskim politikama u regionu.

CPU je na sastanku predstavljao član Goran Dostić.

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more