Saopštenje za javnost - Sloganom protiv parole, bez konkretnih rješenja!

01 oktobar 2014

Kategorije

DIJELI

Opstiizbori2014article

U dosadašnjem toku predizborne kampanje birači su uglavnom imali priliku vidjeti i čuti već oprobane političke fraze i floskule, upakovane u neinventivne i već viđene slogane i parole.

Iako su svi politički subjekti u proteklom periodu obećali otvaranje novih radnih mjesta, rijetki su se osvrnuli na konkretne poteze kojima bi iste efekte postigli. Tokom TV debata i predstavljanja političkih kandidata, te obraćanja istih prema javnosti, rijetko možemo čuti političke poruke koje obećavaju promjene zasnovane na konkretnim planovima.

Praktični problemi poput administrativnih poteškoća s kojima se susreću građani pri pokretanju biznisa, te teški uslovi poslovanja u BiH su među najvećim preprekama otvaranju novih radnih mjesta i privlačenju stranih investicija. Politički subjekti moraju predočiti temeljit i ostvariv program poboljšanja poslovnog okruženja kojim planiraju započeti ekonomski oporavak zemlje nakon izbora.

Centar za politike i upravljanje poziva političke subjekte da umjesto davanja obećanja koja nisu zasnovana na činjenicama, iznesu konkretne planove za rješavanje ekonomskih i socijalnih izazova na svim nivoima vlasti, što je od ključne važnosti za ekonomski napredak Bosne i Hercegovine.

Također, apelujemo da se u predizbornom periodu debate vode na racionalnom nivou i da se umjesto politikantskog konfrontiranja počne graditi atmosfera saradnje i dijaloga, što će postaviti temelj za brže formiranje vlasti nakon izbora, te političku stabilnost u narednom mandatnom periodu.

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more