Sažetak okruglog stola "BiH kreativne industrije - Startup za kreativce"

20 maj 2014

Kategorije

DIJELI

Okruglistolstartupzakerativce

U sklopu programa „Put ka oporavku“, Centra za politike i upravljanje, održan je okrugli stol o kreativnim industrijama „BiH kreativne industrije – Startup za kreativce“ 20.05.2014. godine u saradnji sa BIZOO startup akceleratorom, koji je obuhvatio mogućnosti i perspektive samozapošljavanja i  razvoja u ovom sektoru. Prezentirana je potreba kreiranja novih javnih politika za poticaj „Startup-u“ u  kreativnom sektoru, modeli podrške kreativnom sektoru, novi izvori finansiranja, te potencijali koje kreativnost, znanje, nove tehnologije i pristup informacijama mogu imati na ukupan ekonomski i društveni rast. Ukazano je na probleme s kojima se susreću kreativni djelatnici, te na činjenicu da institucije vlasti pri pružanju podrške i pomoći,  nisu prepoznale ekonomski potencijal kreativnih industrija kao najbrže rastuće ekonomije na globalnom nivou u stvaranju novih vrijednosti i otvaranju novih radnih mjesta.  Ponovno je podcrtana potreba za klasterskim i sektorskim udruživanjem kao prilici za razvoj kreativnih industrija i mogućnostima za kreativce da se uključe u globalne projekte.

Izlagači:

Agnesa Šećerkadić, CPU

Edin Mehić, izvršni direktor Kolektiv d.o.o. i osnivač prvog bh. startup akceleratora BIZOO

Larisa Halilović, direktorica British Council-a u BiH

Okruglom stolu su prisustvovali kreativni poduzetnici i djelatnici, studenti Univerziteta u Sarajevu, te predstavnici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, UNESCO-a, i drugih međunarodnih organizacija.

Debata na okruglom stolu je ponudila niz preporuka za rješavanje problema kreativnih djelatnika, kao i ulogu zakonodavne i izvršne vlasti mogu imati u procesu razvoja tržišta rizičnog kapitala i dobijanja željenog efekta. Učesnici su kroz debatu predstavili niz ključnih pitanja poput visokih doprinosa na plate, administrativnih problema pri izvozu, nedostatak olakšica ili drugih oblika finansijske pomoći, te funkcionalnih problema u pristupu stranim tržištima i distribuciji proizvoda i usluga. Prisutni su zaključili da država treba prebaciti svoj fokus na jačanje poduzetništva i razvoj malih i srednjih preduzeća, te potrebu da stručna udruženja uspostave saradnju sa institucijama vlasti.

Predstavnici privatnog sektora su iskazali svoj interes za saradnju sa CPU-om kao institucijom koja može da premosti prepreke između privatnog i javnog sektora i ponudi strateški pristup u razvoju poduzetništva u BiH.

Prezentaciju Centra za politike i upravljanje možete pogledati ispod.

 

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more