U Sarajevu održan okrugli stol “(Samo)regulacija društvenih medija u cilju eliminisanja govora mržnje, inkriminacije i paramedijskih sadržaja”

28 mart 2014

Kategorije

DIJELI

05

Centar za politike i upravljanje (CPU), u okviru inicijative "Put ka oporavku", izradio je analizu koja se fokusira na društvene i online medije, a bavi se onim što je u BiH i šire zanimljiv trend, a to je pitanje medijskog i paramedijskog sadržaja.

“(Samo)regulacija društvenih medija u cilju eliminisanja govora mržnje, inkriminacije i paramedijskih sadržaja” jeste analiza koja ima za cilj otvaranje dijaloga sa svim ključnim učesnicima u procesu, predstavnicima medija, donosiocima odluka i nevladinim sektorom, o dva ključna pitanja: kako riješiti potrebu da se sadržaji na društvenim medijima, koji često prelaze u govor mržnje, reguliraju primjenjivanjem do sada nedorečene i neprimjenjive legislative, te zašto nam treba ombudsman za medije i je li svaka regulacija cenzura?

Autor analize Faruk Borić kazao je da krivični zakoni u Federaciji BiH i Republici Srpskoj ne tretiraju detaljno govor mržnje.: “Ostavljena je maglovitost i treba, kroz jasno precizne amandmane na krivični zakon ili na poseban zakon koji bi tretirao govor mržnje, da se taksativno navede šta je to”.

“Zbog toga je još teže da se to uokviri u jednu zakonsku normu.  Međutim, to je neophodno uraditi iz razloga koji nam pokazuje praksa, a to je da se najveći dio govora koji proizvodi mržnju ne nalazi u klasičnim medijima nego na internetu i u sadržaju koji ne proizvode novinari nego u promijenjenoj paradigmi gdje više nema jasne razlike između čitaoca i novinara, nego ljudi često sami komentarima proizvode polumedijski, paramedijski sadržaj u kojem je čest govor mržnje”.

U virtualnom svijetu Bosne i Hercegovine, kao i regiona, značajan postotak interaktivnog sadržaja predstavlja prepucavanja, razmjene uvreda, veličanje zločina, šovinizam, pa i pozivi na linč. Ti se sadržaji pojavljuju kao medijski i paramedijski sadržaj. To nas navodi na zaključak da je neki oblik regulacije potreban, ali regulaciju ne treba miješati sa cenzurom sadržaja, autocenzurom profesionalaca ili drugih učesnika u virtualnom svijetu. Regulacijom ne zagovaramo delikt mišljenja i stavova, već je smatramo funkcijom usmjerenom ka zaštiti ljudi i pojava od raznih vrsta uvreda, linčovanja, inkriminiranja.

Analizu možete preuzeti ovdje.

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more