U Sarajevu održana prva bh. konferencija o kreativnim industrijama: 'Put ka oporavku: Uticaj kreativnih industrija na ekonomski razvoj BiH'

23 oktobar 2013

Kategorije

DIJELI

 DSC3804

(Sarajevo, 23.10.2013.) Danas je u Sarajevu, u organizaciji fondacije za društveno ekonomska istraživanja Centar za politike i upravljanje (CPU), održana prva bh. konferencija o kreativnim industrijama pod nazivom „Put ka oporavku: Uticaj kreativnih industrija na ekonomski razvoj BiH“.  Ovim povodom, okupili su se kreativni djelatnici iz polja dizajna, filma, teatra, tekstilne industrije, video arta, kao i predstavnici akademske zajednice, te predstavnici vlast i uključili se u aktivnu diskusiju sa predavačima iz BiH i regiona. 

Koncept kreativne industrije je još uvijek potpuno neostvaren u Bosni i Hercegovini. U cilju koherentnijeg i strateškog pristupa BiH kreativnim industrijama, kao i njenim potencijalima za razvoj domaće privrede (što podrazumjeva mobilnost djelatnika, povećanje mogućnosti izvoza i konkurentnost), Centar za politike i upravljanje u okviru svog programa „Put ka oporavku“ organizovao je prvu konferenciju o Kreativnim industrijama u BiH. Nadalje, ovaj događaj organizovan je u namjeri da se doprinese razvoju i oblikovanju te ideje, te promoviranju idustrija vođenim kreativnošću. 

Program konferencije bio je fokusiran naaktuelni pregled stanja u kreativnim industrijama Bosne i Hercegovine, demistifikaciju novih i drugačijih trendova u ovom ekonomskom sektoru, kao i razmatranje kreativnog kapital u BiH. Nadalje, kroz module i diskusije razgovaralo se o razlici između kreativnih i kulturnih industrija, kao i poziciji kulturnih djelatnika u sistemu zapošljavanja i mogućnosti mobilnosti na EU tržištu, te potencijalima izvoza kreativnih proizvoda na EU tržišta. Dostizanje EU standarda na polju autorskih prava u cilju dalje distribucije kreativnih proizvoda i primjena, također je bilo u fokusu diskusije.

Predavači konferencije:
Hristina Mikić, izvršna direktorica GKE i autorica Izvjestaja „Kreativne industrije u Bosni i Hercegovini: Mogućnosti i perspektive razvoja“  iz augusta 2013. godine
Hazim Begagić, direktor Bosanskog narodno pozorište Zenica
Sanja Petek Mujačić, izvršna direktorica agencije Bruketa&Zinic OM
Kristina Delfin Kanceljak, odvjetnica, ekspertica za zakone intelektulane svojine
Ozren Kanceljak, direktor o.k. Communication consulting
Jovan Marjanović, autor izvještaja Mapiranje filmske industrije u BiH 2013.

Za više informacija kontaktirajte:

CENTAR ZA POLITIKE I UPRAVLJANJE Pehlivanuša 1/2, 71000 Sarajevo, BiH Tel.: +387 33 838 419 info@cpu.org.ba www.cpu.org.ba

Cijelu konferenciju pogledajte na našem youtube kanalu

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more