Inicijalno obrazovanje predmetnih nastavnika na Univerzitetu u Sarajevu

ponedjeljak, 6. juli 2015.

Obrazovne institucije su prepoznale da su upravo nastavnici najvažniji faktor postignuća učenika i kvaliteta obrazovnog sistema u cjelini. Međutim, kreiranje jedinstvenog modela nastavničkih kvalifikacija koji bi obuhvatio sve inicijalne kompetencije, veliki je izazov i za ekonomski naprednije države sa daleko uređenijim obrazovnim sistemom nego što je Bosna i Hercegovina. Pozicija nastavnika i učitelja na tržištu rada veoma je problematična, a dijelom odgovornost za to snose univerziteti čija uprava ne pokazuje volju da upisnu politiku prilagodi potrebama tržišta rada, ali ni da ponudi nastavnički studij koji bi studente, pored toga što ih opskrbljuje teorijskim znanjima, istovremeno školovao i za profesiju.

Cilj ove analize jeste da ponudi cjelovit pregled inicijalnog obrazovanja nastavnika na Univerzitetu u Sarajevu, identificira ključne slabosti, uz primjere dobrih praksi iz zemalja EU, te prijedloge za poboljšanje koje smo formulirali u saradnji sa obrazovnim stručnjacima i praktičarima.

Inicijalno objavljenu publikaciju možete preuzeti sa našeg ISSUU kanala. Cijelu analizu preuzmite ovdje ili pročitajte u nastavku.

 

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more