Okončano kvalitativno istraživanje unutar OECD projekta "Podrška koordiniranim reformama energetskog sektora, socijalne zaštite i fiskalne reforme"


Projekt ima za cilj pomoći ekonomijama Zapadnog Balkana da stvore uvjete za razvoj niskougljičnog i socijalno inkluzivnog razvoja.

Više

Izazovi upravljanja nalazištima kritičnih materijala u Bosni i Hercegovini


Širom svijeta se vlade, biznisi, istraživačke institucije i civilno društvo aktivno suočavaju sa mnogobrojnim izazovima kao i mogućnostima koje donosi evoluacija tržišta materijala, a ta se pitanja prvenstveno tiču odgovornog i sigurnog snadbijevanja, održive eksploatacije, efekata na okoliš, resursne efikasnosti, razvoja alternativnih materijala i unapređenja tehnologija recikliranja.

Više

Upravljanje kritičnim sirovinama na Zapadnom Balkanu: Balans između ekonomskog razvoja i očuvanja okoliša


Predstavnici Centra za politike i upravljanje, učestvovali su na panelu “Inovativni pristupi upravljanju kritičnim sirovinama na Zapadnom Balkanu: Prilike za ekonomski rast i održivost okoliša”.

Više

Održan je okrugli stol na temu cijene ugljika u Bosni i Hercegovini


Centar za politike i upravljanje (CPU) organizovao je okrugli stol ‘’Cijene ugljika u Bosni i Hercegovini - implikacije, izazovi i prilike’’

Više

PUBLIKACIJE

Tržište primarnih materijala je posljednjih godina doživjelo značajne promjene, pokrenute pomjeranjem globalne tražnje, tehnološkim napretkom i geopolitičkim faktorima. Ove promjene imaju dubok uticaj na rast potražnje i cijena ključnih materijala (litijum, kobalt, bakar, nikal i rijetki zemljani materijali) neophodnih brzorastućim industrijama obnovljive energije, potrošačke elektronike i autoindustriji.

Detalji

Cijena ugljika (CO2) - engl. carbon pricing je fiskalni instrument koji vlade koriste da bi potakle preduzeća i druge emitere da pređu na obnovljive izvore energije i usvoje nove tehnologije za smanjenje emisija, a u cilju ostvarenja nacionalnih i međunarodnih klimatskih ciljeva. Postoje dva glavna tipa uvođenja cijene ugljika: sistemi trgovine emisijama (ETS) i porezi na CO2. Porez na CO2 direktno određuje cijenu emisije CO2, dok ETS postavlja gornju granicu emisije CO2 u određenim sektorima, zahtijevajući dozvolu za svaku emitiranu tonu CO2. Izbor kombinacije instrumenta i modaliteta za naplate emisije ugljika zavisi od političkih ciljeva i okolnosti, te je samo jedan od potrebnih instrumenata za postizanje nacionalnih i međunarodnih klimatskih ciljeva. Cijena CO2 pomaže preusmjeriti teret štete na one koji su za nju odgovorni i koji je mogu smanjiti.

Detalji

Posljednji amandmani Vlade Federacije BiH na nove prijedloge Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak predstavljaju pravi korak u pravom smjeru. Omogućavaju dodatno smanjenje troškova rada, budući rast penzija i pojednostavljenje čitavog sistema. Međutim, ovo i dalje ne bi bila revolucionarna reforma koja bi omogućila osjetniji rast plata i privukla pažnju međunarodnih investitora. Uzimajući u obzir rekordni rast javnih prihoda posljednjih godina, neka buduća većina bi se stoga trebala odlučiti za nešto hrabriji korak koji je detaljnije opisan u nastavku i koji bi već u kratkom roku donio pozitivne efekte za sve – radnike, poslodavce, ali i budžete.

Detalji

Freelanceri (slobodni/e ugovarači/ce) i gažni, tj. platformski radnici nisu univerzalno definisani i prepoznati pojmovi u kontekstu radno-pravne, porezne ili statističke klasifikacije. Definisanje mogućih oblika organizacije poslovanja za ovu grupu "radnika za profit" i osiguravanje prava na socijalno osiguranje uz adekvatan poreski tretman i poštovanje sveobuhvatnih načela porezne politike je izazov za većinu zemalja. U ovom papiru predstavljamo zaključke komparativne analize pristupa uređenju statusa samozaposlenih osoba (i freelancera kao podgrupe) u razvijenim zemljama. Predstavljamo najbolje prakse i preporuke za formulaciju cjenovno efikasnih i lako razumljivih javnih politika.

Detalji
Sve publikacije
13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more