Ratifikacija sporazuma o mobilnosti potpisanih u okviru Berlinskog procesa


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 3. sjednici održanoj 23.2.2023. trebalo razmatrati Nacrt sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu - jedan od tri potpisana sporazuma. Međutim, razmatranje i izjašnjavanje po ovoj tački dnevnog reda je odloženo, a javnost nije upoznata s razlozima odlaganja. Proces ratifikacije tri sporazuma je na Vijeću ministara razdvojen, dok su ih institucije Albanije, Crne Gore, Kosova i Srbije razmatrale istovremeno, kao paket sporazuma o mobilnosti koji je istovremeno i potpisan.

Više

Poresko rasterećenje rada u Federaciji BiH - vječna reforma koja to još uvijek nije


Posljednji amandmani Vlade Federacije BiH na nove prijedloge Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak predstavljaju pravi korak u pravom smjeru. Omogućavaju dodatno smanjenje troškova rada, budući rast penzija i pojednostavljenje čitavog sistema. Međutim, ovo i dalje ne bi bila revolucionarna reforma koja bi omogućila osjetniji rast plata i privukla pažnju međunarodnih investitora. Uzimajući u obzir rekordni rast javnih prihoda posljednjih godina, neka buduća većina bi se stoga trebala odlučiti za nešto hrabriji korak koji je detaljnije opisan u nastavku i koji bi već u kratkom roku donio pozitivne efekte za sve – radnike, poslodavce, ali i budžete.

Više

Podrška samozapošljavanju u BiH - poticajan i siguran okvir za freelancere i nezavisne radnike


Freelanceri (slobodni/e ugovarači/ce) i gažni, tj. platformski radnici nisu univerzalno definisani i prepoznati pojmovi u kontekstu radno-pravne, porezne ili statističke klasifikacije. Definisanje mogućih oblika organizacije poslovanja za ovu grupu "radnika za profit" i osiguravanje prava na socijalno osiguranje uz adekvatan poreski tretman i poštovanje sveobuhvatnih načela porezne politike je izazov za većinu zemalja. U ovom papiru predstavljamo zaključke komparativne analize pristupa uređenju statusa samozaposlenih osoba (i freelancera kao podgrupe) u razvijenim zemljama. Predstavljamo najbolje prakse i preporuke za formulaciju cjenovno efikasnih i lako razumljivih javnih politika.

Više

Studija slučajeva primjene poslovnih modela cirkularne ekonomije u BiH


Pristupi poslovnih organizacija cirkularnoj ekonomiji konceptualizirani su kroz poslovne modele cirkularne ekonomije koji se mogu definirati kao „artikuliranje logike na koji način jedna organizacija kreira, isporučuje i čuva vrijednosti za široki skup učesnika uz minimiziranje ekoloških i društvenih troškova.“ U našem istraživanju pristupa preduzeća i organizacija u Bosni i Hercegovini cirkularnoj ekonomiji i njihovoj primjeni cirkularnih aktivnosti koristili smo pet poslovnih modela...

Više

Bijeli papir cirkularne ekonomije u Bosni i Hercegovini


Upotreba prirodnih materijala u svijetu kontinuirano raste. Sa postojećim stopama ekonomskog rasta i rasta populacije, globalna ekonomija će 2050. godine potraživati ukupne resurse za koje su potrebne tri naše planete. Da bi se spriječilo da ubrzana potrošnja resursa prouzrokuje katastrofalne posljedice po čovječanstvo, društva i ekonomije širom svijeta prolaze kroz strukturalne promjene u cilju smanjenja svog utjecaja na prirodu. Tranzicija ka cirkularnoj ekonomiji bitan je element ovog plana.

Više

Predškolski odgoj i obrazovanje - lekcije iz Kantona Sarajevo


Kanton Sarajevo je u školskoj 2019-20.g. donio odluku koja je bila istinska novina u obrazovnim politikama u BiH: obezbjeđenje jednakih subvencija za djecu koja pohađaju privatne predškolske ustanove kao i za djecu koja pohađaju javne predškolske ustanove. Inicijalni motivi za donošenje ove odluke bili su...

Više

Za uspjeh reforme je važno da Predlagač predstavi procjenu uticaja propisa i bude otvoren da prijedloge unaprijedi


Skoro 7 godina se razgovara o promjeni poreske politike kojom će se porezni teret prebaciti sa rada na potrošnju. Ova promjena paradigme je važna, jer treba rezultirati većim primanjima radnika...

Više

Usvojen Prijedlog zakona o obrtima i srodnim djelatnostima u FBiH


Na nastavku 12. sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH, održane danas, 9.9.2021. godine, usvojen je Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH. Centar za politike i upravljanje pozdravlja usvajanje Prijedloga, te čestita svim samostalnim preduzetnicima i zanatlijama čije će poslovanje implementacijom ovog Zakona biti olakšano.

Više

PUBLIKACIJE

Tržište primarnih materijala je posljednjih godina doživjelo značajne promjene, pokrenute pomjeranjem globalne tražnje, tehnološkim napretkom i geopolitičkim faktorima. Ove promjene imaju dubok uticaj na rast potražnje i cijena ključnih materijala (litijum, kobalt, bakar, nikal i rijetki zemljani materijali) neophodnih brzorastućim industrijama obnovljive energije, potrošačke elektronike i autoindustriji.

Detalji

Cijena ugljika (CO2) - engl. carbon pricing je fiskalni instrument koji vlade koriste da bi potakle preduzeća i druge emitere da pređu na obnovljive izvore energije i usvoje nove tehnologije za smanjenje emisija, a u cilju ostvarenja nacionalnih i međunarodnih klimatskih ciljeva. Postoje dva glavna tipa uvođenja cijene ugljika: sistemi trgovine emisijama (ETS) i porezi na CO2. Porez na CO2 direktno određuje cijenu emisije CO2, dok ETS postavlja gornju granicu emisije CO2 u određenim sektorima, zahtijevajući dozvolu za svaku emitiranu tonu CO2. Izbor kombinacije instrumenta i modaliteta za naplate emisije ugljika zavisi od političkih ciljeva i okolnosti, te je samo jedan od potrebnih instrumenata za postizanje nacionalnih i međunarodnih klimatskih ciljeva. Cijena CO2 pomaže preusmjeriti teret štete na one koji su za nju odgovorni i koji je mogu smanjiti.

Detalji

Posljednji amandmani Vlade Federacije BiH na nove prijedloge Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak predstavljaju pravi korak u pravom smjeru. Omogućavaju dodatno smanjenje troškova rada, budući rast penzija i pojednostavljenje čitavog sistema. Međutim, ovo i dalje ne bi bila revolucionarna reforma koja bi omogućila osjetniji rast plata i privukla pažnju međunarodnih investitora. Uzimajući u obzir rekordni rast javnih prihoda posljednjih godina, neka buduća većina bi se stoga trebala odlučiti za nešto hrabriji korak koji je detaljnije opisan u nastavku i koji bi već u kratkom roku donio pozitivne efekte za sve – radnike, poslodavce, ali i budžete.

Detalji

Freelanceri (slobodni/e ugovarači/ce) i gažni, tj. platformski radnici nisu univerzalno definisani i prepoznati pojmovi u kontekstu radno-pravne, porezne ili statističke klasifikacije. Definisanje mogućih oblika organizacije poslovanja za ovu grupu "radnika za profit" i osiguravanje prava na socijalno osiguranje uz adekvatan poreski tretman i poštovanje sveobuhvatnih načela porezne politike je izazov za većinu zemalja. U ovom papiru predstavljamo zaključke komparativne analize pristupa uređenju statusa samozaposlenih osoba (i freelancera kao podgrupe) u razvijenim zemljama. Predstavljamo najbolje prakse i preporuke za formulaciju cjenovno efikasnih i lako razumljivih javnih politika.

Detalji
Sve publikacije
13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more