Odgovor na krizu: Kako maksimizirati doprinos telekoma u većinskom vlasništvu FBiH ekonomskom oporavku?

ponedjeljak, 19. oktobar 2020.

Uzimajući u obzir da bh. vlade traže širu podršku međunarodne finansijske pomoći kako bi suzbili ekonomske i socijalne posljedice recesije, očekujemo da će se reforma preduzeća u većinskom vlasništvu vlada uskoro naći na političkoj agendi. Ovaj prioritet je bio ključni element, kako Reformske agende, tako i prethodnih programa Međunarodnog monetarnog fonda (MMF-a) i Svjetske banke. Od donošenja reformskih dokumenata, reformski progres u ovom kontekstu je bio prilično limitiran. Potreba za pravovremenim odlukama baziranim na činjenicama kako bi se maksimizirala uloga državnih preduzeća u procesu oporavka je više nego evidentna.

CPU se zalaže za širenje danas već prilično ograničene diskusije na ovu temu, kako bi se podržali nadolazeći procesi i odluke. Ova rasprava ima za cilj približavanje podijeljenih mišljenja na način na koji se može maksimizirati doprinos ovih kompanija ekonomiji i društvu kao cjelini. Tačnije, trebamo pogledati u razvoj tržišta, poslovanje telekoma, te poslovne modele koji će adresirati sljedeća pitanja:

  • Kako poboljšati kvalitet i pristupačnost usluga?
  • Koji je optimalni/očekivani doprinos telekoma u povećanju produktivnosti i razvoju digitalne ekonomije?
  • Koje su očekivane finansijske i fiskalne koristi za privredu i građane od poslovanja telekom operatera u FBiH?
  • Koje su deregulacije tržišta potrebne da bi se podržao efektivan razvoj sektora?

Publikacija pruža objašnjenje potrebno za adresiranje ove teme, kako bi se pokrenulo i konkretnije doprinijelo razgovoru o budućnosti telekom operatera u FBiH u svjetlu tekuće ekonomske krize i očekivanog oporavka.

Analizu možete pročitati OVDJE ili na našem ISSUU kanalu.

Dostupno i na engleskom jeziku.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more