Prednosti uvođenja redovnog Međunarodnog testiranja trendova u matematici i prirodnim naukama (TIMSS) u bosanskohercegovački obrazovni sistem

ponedjeljak, 2. septembar 2013.

Bosna i Hercegovina je do sada samo jednom učestvovala u Međunarodnom testiranju trendova u matematici i prirodnim naukama (TIMSS testiranju) i to 2007. godine. Tadašnji rezultati pokazali su da se nalazimo među zemljama nižeg i srednjeg međunarodnog kvaliteta. Zbog manjka finansijskih sredstava TIMSS testiranje nije provedeno 2011. godine, čime je onemogućeno praćenje promjena i trendova dostignuća nastavnika i učenika, te efektivnosti provedenih odluka i reformi.

Testovi - PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) i TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) - međunarodni su i standardizovani testovi koji se provode svake četiri godine i kojima se provjerava sposobnost učenika da razumiju i primijene usvojene zadatke iz predmetnih oblasti. Sveobuhvatna analiza informacija koja proizlazi iz ovog testiranja omogućava zemljama da uoče mnoge relevantne slabosti i donesu odgovarajuće odluke o potrebnim promjenama u obrazovnom sistemu.

Analiza prednosti uvođenja redovnog Međunarodnog testiranja trendova u matematici i prirodnim naukama (TIMSS) u bosanskohercegovački obrazovni sistem sadrži zaključke i preporuke za njegovo sprovođenje koje ukazuju da je potrebno ovo istraživanje redovno provoditi, jer nam omogućava da kontinuirano pratimo šta se dešava u obrazovnom sistemu, da ga usporedimo sa drugim, i daje jasnu sliku šta moramo učiniti. Također, ovo testiranje daje jasnu sliku o tome idemo li naprijed ili nazad, kao i gdje zaostajemo, a istovremeno provodimo i nacionalna istraživanja, u kojima detaljno pratimo sta se dešava u obrazovnom sistemu, te koje sektore treba poboljšati.

Analizu možete preuzeti ovdje

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more