Poticaji za povećanje kapaciteta predškolskih ustanova u BiH

petak, 23. juli 2021.

Ulagati u djecu u njihovom ranom djetinjstvu je najpametnija investicija koju država može napraviti. Brojne su socio-ekonomske koristi od dostupnih, pristupačnih i kvalitetnih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja (POO). Neki od njih uključuju poboljšanje kognitivnih vještina djece, povećanje mogućnosti za zaposlenje (posebno žena), povećanje produktivnosti i zadovoljstva poslom, kao i uspjeh poslovanja kompanija, te tako doprinosi rastu ekonomije.

Za formalno predškolsko obrazovanje u BiH u 2018. godini je izdvojeno tek 59,6 miliona KM (40,9 miliona KM iz javnih izvora i 18,6 miliona KM iz privatnih izvora), što je oko 4,4% od ukupnih ulaganja u obrazovanje, odnosno 0,16% ukupnog BDP-a. Formalno predškolsko obrazovanje karakteriše nizak obuhvat, odnosno niske stope upisa djece uzrasta od 0 do 6 godina i kapaciteti koji ne mogu zadovoljiti trenutnu potražnju za uslugama POO. U školskoj godini 2019/2020., ukupan broj upisane djece u POO ustanove iznosio je 30.587, od čega je 20.095 djece upisano u javne, a 10.492 djece u privatne ustanove. Stopa upisane djece rođene u periodu 2014.-2019. iznosi 17,2%, i to je najniža stopa obuhvata u Evropi.

Na osnovu iskustava drugih zemalja u ovoj oblasti, utvrdili smo opcije za povećanje stopa upisa djece u periodu od 2021. do 2027. godine, koje uključuju rast kapaciteta javnih ustanova POO, te opcije subvencioniranja i poreskih olakšica u cilju podrške rasta i razvoja privatnih pružatelja usluga. Ove opcije smo ocijenili po osnovu troškova i izvodljivosti provedbe, te koristi za djecu, roditelje i kompanije. 

Cijelu analizu možete preuzeti OVDJE, ili na našem ISSUU kanalu.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more