Publikacija “BiH: Između paketa mjera za EU-integraciju i izlazne strategije međunarodne zajednice”

srijeda, 24. novembar 2010.

U okviru inicijative EUROAD, koju su u 2010. godini zajednički pokrenuli Centar za politike i upravljanje (CPU) i Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, krajem augusta 2010. u Sarajevu je održan okrugli sto pod nazivom Bosna i Hercegovina: između paketa mjera za EU-integraciju i izlazne strategije međunarodne zajednice. EUROAD je inicijativa koja želi intenzivirati konstruktivnu debatu o bržem i efikasnijem procesu evropskih integracija za Bosnu i Hercegovinu.

U ovoj publikaciji predstavljene su analize nekoliko supstancijalnih političkih tema u Bosni i Hercegovini, koje su predstavljene na okruglom stolu, s ciljem da potaknu dijalog između međunarodnih kreatora politike i bosanskohercegovačkih političkih analitičara i predstavnika think tank organizacija koje žele doprinijeti prevazilaženju političke krize u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi. Povod za razgovor na okruglom stolu kao i izdavanje ove publikacije bila je upravo politička kriza u koju je Bosna i Hercegovina dovedena, a koja se može ocijeniti najozbiljnijom i najdužom krizom od kraja rata. Ova kriza je obilježena etničkim konfrontacijama i skoro potpunim zaustavljanjem (pa čak i nazadovanjem) reformi i procesa evropskih integracija, kao i novim prijetnjama o podjeli zemlje. No, u ovakvoj situaciji međunarodna zajednica pod vodstvom Evropske unije teži okončanju svojih postojećih uloga u implementaciji mira, OHR-a i EUFOR-a znajući da su ove misije bile od suštinskog značaja za razvoj zemlje nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma.

Cilj je bio postaviti pitanja koliko je značajna EU-perspektiva za održivi politički proces, pitanja procjene demokratskog razvoja Bosne i Hercegovine, te dati osvrt na učinkovitosti sadašnjeg međunarodnog angažmana u Bosni i Hercegovini i pogled na perspektive za alternativne mehanizme sa stajališta sveobuhvatnog razvoja.

Publikaciju možete preuzeti ovdje.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more