Podrška samozapošljavanju u BiH - poticajan i siguran okvir za freelancere i nezavisne radnike

petak, 30. decembar 2022.

Turbulentne promjene odnosa na tržištu rada, uzrokovane ubrzanim razvojem tehnologije, novim poslovnim modelima i promijenjenim potrebama kompanija, dovele su do buma „gažne ekonomije“ i freelancinga. Freelanceri (slobodni/e ugovarači/ce) i gažni, tj. platformski radnici su osobe koje zarađuju novac po principu „po-poslu“ i „po-zadatku“, uobičajno za kratkoročni rad. Oni nisu univerzalno definisani i prepoznati pojmovi u kontekstu radno-pravne, porezne ili statističke klasifikacije. Eurofond je razvio klasifikaciju samozaposlenika koju koristi u svojim istraživanjima, a koju koriste i mnoge države članice EU kako bi napravile razliku između različitih oblika samozaposlenosti, prema kojoj su freelanceri jedna od kategorija samozaposlenih osoba.

U ovom papiru predstavljamo zaključke komparativne analize pristupa uređenju statusa samozaposlenih osoba (i freelancera kao podgrupe) u razvijenim zemljama. Identifikovane prakse tretmana nezavisnog rada u kontekstu mogućih oblika organizacije poslovanja i mogućnosti uživanja prava na socijalno osiguranje koje proističe iz poreskog tretmana smo uporedili sa sveobuhvatnim načelima porezne politike.

Predstavljamo najbolje prakse i preporuke za formulaciju cjenovno efikasnih i lako razumljivih javnih politika, koje su poticajne za rast samozapošljavanja, ne stvaraju poremećaje na tržištu, smanjuju prostor za poresku evaziju i poželjnost i isplativost takvog odabira, te osiguravaju socijalnu sigurnost za sve samozaposlene osobe, bez obzira na oblik poslovnog organizovanja. Poseban fokus na konkurentan poslovni i porezni okvir za rad za strane naručioce za cilj ima kreirati poticajni okvir za ostanak mladih u zemlji i smanjenje odliva kvalifikovane radne snage.

Sažetak analize možete pogledati i preuzeti OVDJE, a cijelu analizu OVDJE.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more