Rasvjetljavanje ekonomije u sjeni: istraživanje neformalne ekonomije u četiri države Jugoistočne Europe

petak, 19. februar 2021.

Siva ekonomija zadaje brige kreatorima politika širom svijeta. Bez obzira na razvijenost zemlje, dio bruto dohotka te države ostaje sakriven. Neformalna ekonomija vrši negativan uticaj na prikupljanje javnih prihoda, dakle posljedično i na kvalitet i dostupnost javnih usluga te efikasnost politika raspodjele. Takođe, ona nanosi štetu principu poštene tržišne konkurentnosti.

Četiri države Jugoistočne Europe: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Srbija suočavaju se sa velikim obimom sive ekonomije koja se procjenjuje na 27,1% BDP-a u Hrvatskoj, i približno 30% u ostale tri države, što je znatno iznad prosjeka EU koji iznosi 17,9%.

Istražili smo sivu ekonomiju ovih država, proučili pokretače za upuštanje u neformalne poslovne aktivnosti i predložili politike za smanjenje neformalnog sektora. U ovoj studiji objedinjeni su nalazi primarnog i sekundarnog istraživanja. Primarno istraživanje sastoji se od kvantitativnog istraživanja na reprezentativnom uzorku od četiri hiljade ispitanika iz sve četiri države. 

Metodologija istraživanja je razvijena u saradnji sa Litvanskim institutom za slobodno tržište (Lithuanian Free Market Institute) na osnovu originalnog koncepta istraživanja.

Izrada ovog izvještaja finansira se iz granta PMI IMPACT, inicijative za dodjelu sredstava koju vodi Philip Morris International (“PMI”). Prilikom provođenja istraživanja Centar za politike i upravljanje imao je potpunu nezavisnost od PMI. Stavovi i mišljenja izneseni u ovom dokumentu u potpunosti su stavovi Centra za politike i upravljanje i ne moraju nužno odražavati stavove PMI. Odgovornost za informacije i stavove iznesene u ovom izvještaju u potpunosti pripada Centru za politike i upravljanje. Niti PMI, niti ostali članovi njihove grupacije, niti osobe koje djeluju u njihovo ime ne mogu snositi odgovornost za bilo koju upotrebu informacija iznesenih u daljem tekstu. 

Izvršni sažetak je dostupan OVDJE, a cijeli izvještaj OVDJE.

Dostupno i na engleskom jeziku OVJDE.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more