Trendovi na tržištu rada u BiH i regionu 2014. - 2018.

subota, 29. septembar 2018.

U Bosni i Hercegovini je u periodu od 2014. do 2017. godine u prosjeku registrovano 6,2% više zaposlenih. Imajući u vidu da je Agencija za statistiku BiH od januara 2018. godine – objedinjujući retroaktivno i novi izračun za 2017. godinu usvojila novu metodologiju prikupljanja podataka za Federaciju BiH – podaci za cijelokupan tekući mandat koji bi uključili i prvi kvartal 2018. godine nisu uporedivi i ne mogu dati precizne pokazatelje o padu/rastu registrovane zaposlenosti u BiH. U FBiH je u periodu 2014. – 2017. broj zaposlenih porastao za 6%, dok je u Republici Srpskoj broj zaposlenih za period 2014. – 2017. porastao za 8%. U Hrvatskoj je stopa rasta zaposlenosti porasla za 2,41%, u Crnoj Gori za 5,05%. U Srbiji je za četverogodišnji period 2014. – 2018. registrovana zaposlenost porasla za 5% što Bosnu i Hercegovinu u odnosu na navedene zemlje regiona stavlja na vodeće mjesto.

Kada je riječ o anketnim podacima, zaposlenost u Bosni i Hercegovini porasla je za 0,5%, dok su u regionu zabilježene znatno veće stope. Srbija je zabilježila porast od 9,84%, potom slijedi Makedonija sa 7,31%. Crna Gora zabilježila je porast od 6%, a Hrvatska 3,8%. Posljednja u nizu je Bosna i Hercegovina sa navedenim porastom od 0,5%.

Registrovani broj nezaposlenih regionu ukazuje na to da je Crna Gora jedina zemlja koja bilježi trend rasta registrovane nezaposlenosti od 51,75%. U Bosni i Hercegovini, za mandatni period 2014.-2017. zabilježen je najmanji trend smanjenja registrovane nezaposlenosti u regionu od 10,96%. U Hrvatskoj je nezaposlenost padala za 40,89%, u Srbiji za 15, 22%, i Makedoniji za 17,19%.

Prema anketnim podacima, nezaposlenost u Bosni i Hercegovini za mandatni period 2014.-2018. pala je za 31,5%. U regionu je također zabilježen pad – Srbija za osmogodišnji period bilježi 23,54% pada, u Hrvatskoj je to 37,3% pada, u Makedoniji 21%, te u Crnoj Gori 8,84% što Bosnu i Hercegovinu pozicionira na prvo mjesto.

U regionu su prosječne plate rasle. U Bosni i Hercegovini je spram preostalih zemalja regiona rast bio najmanji iznoseći 4%. Plata je najviše porasla u Makedoniji, za 12,4%, potom u Hrvatskoj (12,05%), zatim u Srbiji (10,3% za razliku od rekordnog rasta u prethodnom četverogodišnjem periodu kada je zabilježen iznos od 28,6%). U Crnoj Gori plata je porasla za 7%.1

Analizu možete pročitati OVDJE ili na našem ISSUU kanalu.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more