Centar za politike i upravljanje uputio poziv Ministarstvu civilnih poslova BiH da se bez odlaganja otpočnu pripreme za sprovođenje međunarodnog testiranja TIMSS

23 april 2014

Kategorije

DIJELI

Pismomcp

Centar za politike i upravljanje je 17.04.2014. godine uputio poziv Ministarstvu civilnih poslova da se bez odlaganja otpočnu pripreme za sprovođenje međunarodnog testiranja TIMSS (Trends In International Mathematics and Scinece Study).

Svrha testiranja je poboljšanje kvaliteta obrazovanja i stručno usavršavanje nastavnika. Sveobuhvatna analiza koja proizilazi iz ovog testiranja omogućava zemljama da spoznaju relevantne slabosti i tako donesu odgovarajuće reforme u obrazovnom sistemu. Važnost provođenja TIMSS-a naglašava i Evropska komisija kroz strategiju „Evropa 2020“. Bosna i Hercegovina je do sada učestvovala samo jednom u ovom testiranju, i to 2007. godine.

Pismo možete preuzeti ovdje.

Detaljnu analizu pod naslovom „Prednosti uvođenja međunarodnog testiranja trendova u matematici i prirodnim naukama (TIMMS) u bosanskohercegovački obrazovni sistem“ možete preuzeti ovdje.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more