CPU: Entitetske vlade posljednjim mjerama ugrožavaju Aranžman sa MMF-om i reformski proces

03 juli 2018

Kategorije

DIJELI

CPU MMF

Sarajevo, 3. juli, 2018. – Usvajanjem populističkih zakona nekoliko mjeseci prije izbora, entitetske vlade u BiH ugrozile su, ne samo isplatu naredne tranše kredita od Međunarodnog monetarnog fonda, već cjelokupni proces reformi koje bi trebale voditi ekonomskom rastu.

Izvršni odbor MMF-a odgodio je drugi pregled implementacije mjera u okviru Proširenog aranžmana sa BiH, na kojem je trebala biti odobrena isplata treće tranše kredita. Kao razlog je naveden set zakona koje je utvrdila Vlada Republike Srpske, a kojima se povećavaju plate zaposlenim u nekim državnim službama, te Prijedlog Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica Federacije BiH. Izvršni odbor MMF-a će analizirati ove zakone kako bi utvrdio da li su u skladu sa osnovnim principima Aranžmana, odnosno reformskog procesa uopšte.

I set zakona u RS-u, kao i Prijedlog zakona o pravima boraca, povećavaju rashode na plate, odnosno socijalna davanja. Set zakona u RS-u, koji podrazumijevaju povećanje plata zaposlenim u organima uprave, Ministarstvu unutrašnjih poslova RS, javnim ustanovama u oblasti prosvjete i kulture, javnim službama, institucijama pravosuđa RS, javnim ustanovama u oblasti zdravstva, te sudijama i javnim tužiocima u RS, mogu biti u suprotnosti sa kontinuiranom mjerom uzdržavanja od povećanja plata u javnom sektoru, na šta su se institucije u BiH obavezale još 2016. godine pri sklapanju Aranžmana sa MMF-om, a potvrdile i u posljednjem Pismu namjere iz januara 2018. godine.

Kada je riječ o pravima boraca u FBiH, novi prijedlog može biti u suprotnosti sa obavezom revizije spiska boračkih primanja. Prema originalnom Pismu namjere iz juna 2016., ova mjera je trebala biti ispunjena do kraja juna 2017., ali se posljednjim Izvještajem MMF-a iz 2018. godine odustalo od provođenja ove mjere. Od mjere se odustalo jer su u međuvremenu ograničena izdvajanja iz budžeta, ali novi prijedlog bi mogao to promijeniti.

Podsjetimo, prema novom dopunskom Pismu namjere do kraja juna 2018. trebale su biti ispunjene mjere okončanja pripreme zakonodavnog okvira za registar uposlenih u javnom sektoru, usvajanja identičnih metodologija entitetskih agencija za bankarstvo, Centralne banke BiH i Agencije za osiguranje depozita BiH za određivanje sistemski važnih banaka, kao i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju u oblasti finansijske stabilnosti, usvajanja strateških izjava razvojnih banaka, usvajanja novog zakona o osiguranju depozita, prikupljanja podataka od strane Vlade FBiH o neizmirenim obavezama na svim nivoima vlasti u FBiH, te dostavljanje prijedloga zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima od Vlade FBiH Parlamentu. Posljednja mjera predstavljala je jedini uslov za zaključenje drugog pregleda i isplatu treće tranše kredita.

CPU je ranije upozoravao da se smanjenjem očekivanja od institucija u BiH stvara opasnost od dodatnog usporavanja procesa, pogotovo u 2018. kao izbornoj godini. Opasnost je posebno povećana posljednjim postupcima entitetskih vlada. Uslov za zaključenje drugog pregleda – utvrđivanje prijedloga zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima – ispunjen je početkom jula, ali su populistički potezi vlada u izbornoj godini, i pored smanjenih očekivanja MMF-a, dodatno ugrozili Aranžman. CPU poziva entitetske vlade da se suzdrže od mjera koje ugrožavaju reformski proces. Sredstva koja se koriste za navedeno mogla bi se preusmjeriti na investicionu potrošnju čiji je nivo trenutno nedovoljan da bi doveo do rasta BDP-a.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more