CPU finalizirao razgovore sa donosiocima odluka o ekonomskim izazovima u BiH

01 februar 2015

Kategorije

DIJELI

Fbih Parlament Article

Centar za politike i upravljanje je u proteklom periodu održao niz sastanaka sa donosiocima odluka i predstavnicima političkih partija koje imaju zastupnike u zakonodavnim institucijama Bosne i Hercegovine i Federacije BiH. Sastanci su obavljeni sa predstavnicima sljedećih političkih partija: Demokratska fronta (DF), Stranka demokratske akcije (SDA), Socijaldemokratska partija (SDP), Bosanskohercegovačka patriotska stranka (BPS) i Naša stranka (NS).

Teme razgovora bile su reforma poreskog sistema, te telekomunikaciono tržište u FBiH. Stav svih javnih zvaničnika je da je kreiranje poreskog sistema koji će rasteretiti privredu i proizvodnju hitna mjera kojoj se mora pristupiti odmah po formiranju vlasti na svim nivoima. Svi sagovornici su dijelili stav da reformu poreskog sistema trebaju pratiti i mjere koje će smanjiti javnu potrošnju. Da bi bile donesene odluke koje će biti u najboljem javnom interesu, potrebna je široka javna rasprava o reformi, koja bi usaglasila stavove svih zainteresiranih skupina.

Kada je u pitanju telekomunikaciono tržište i privatizacija telekom operatera u FBiH, povodom prezentiranih podataka o izazovima koje donosi ovaj proces, ali i aktuelnom stanju u sektoru, zvaničnici političkih partija, i pored različitih stavova, pokazali su razumijevanje postojećih problema. Imajući u vidu da najveći javni operater – BH Telecom, ne odgovara adekvatno na potrebe i zahtjeve tržišta, zbog čega se profit i vrijednost kompanije konstantno smanjuje, većina sagovornika je pokazala nedvojben stav o potrebi reforme sistema upravljanja u kompaniji, ali je spremna razmotriti i privatizaciju dijela vlasništva u javnim operaterima.

U cilju diskusije o poreskom sistemu i njegovom prilagođavanju potrebama društva i privrede, CPU će u narednom periodu organizirati niz aktivnosti pod motom „Pričajmo o ekonomiji“ koje će u diskusiju uključiti izabrane predstavnike vlasti, predstavnike privrede i civilnog društva.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more