CPU održao prezentaciju na sjednici Komisije za obrazovanje Skupštine KS

17 januar 2019

Kategorije

DIJELI

10Plus

Centar za politike i upravljanje je 16. januara na sjednici Komisije za obrazovanje Skupštine KS prezentirao policy memo „10+ koraka za bolje obrazovanje u BiH“. 

Na sjednici su, pored punog sastava Komisije za obrazovanje, bili prisutni i predstavnici Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo, te i sama novoizabrana ministrica Zinaida Bogunić.

CPU je tokom sjednice izložio najprioritetnije reformske zahvate u oblasti obrazovanja, te konkretne mjere koje već od naredne školske i akademske godine mogu rezultirati značajnim unapređenjem kvaliteta obrazovanja. Policy memo CPU-a, 10+ koraka za bolje obrazovanje BiH naišao je na podršku i odobravanje kako samih članova Komisije za obrazovanje, tako i drugih prisutnih na sjednici. 

Tokom diskusije, ministrica Bogunić naglasila je kako je i ranije konsultovala istraživanja i uratke CPU-a prilikom rada na izradi Strategije razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina. Ministrica je potom izrazila želju da se predstavnici CPU-a kao njeni članovi, uključe u rad stručnog tijela koje Ministarstvo ima u planu oformiti povodom nastavka rada na ovoj Strategiji, koja, kako je ministrica i naglasila, objedinjuje i podudara se sa politikama koje je CPU predlagao.

Komisija za obrazovanje Skupštine Kantona Sarajevo na čelu sa predsjedavajućim Damirom Marjanovićem, jednoglasno je donijela zaključak o ovoj tački dnevnog reda prema kojem „zaključuje i upućuje inicijativu ministrici da u svom daljem djelovanju konsultuje Centar za politike i upravljanje“.

Centar za politike i upravljanje pozdravlja proaktivan rad Komisije za obrazovanje na suočavanju sa brojnim izazovima u sektoru, te se zahvaljuje ministrici Bogunić, članovima Komisije i uposlenicima Ministarstva na podršci i saradnji.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more