CPU održao sastanak sa Vijećem za ekonomska prava Demokratske fronte

18 decembar 2014

Kategorije

DIJELI

VEP DF Article

U sklopu projekta "Promoviranje političke odgovornosti", Centar za politike i upravljanje nastavlja aktivnosti zagovaranja ekonomskih reformi kao prioriteta za novoizabranu vlast u BiH.

Članovi Vijeća za ekonomska prava Demokratske fronte i predstavnici Centra za politike i upravljanje su 18.12.2014. godine održali sastanak na kojem su razgovarali o izazovima koji stoje pred budućim vlastima i odgovornom političkom djelovanju u interesu građana.

Fokus razgovora je bio na poboljšanju poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini. CPU je članovima Vijeća prezentirao analize „Poreska politika u funkciji ekonomskog rasta i zapošljavanja“ i „Izazovi privatizacije telekom operatera u FBiH“.

Vijeće za ekonomska prava Demokratske fronte je iskazalo veliki interes za podatke iznesene u analizama, te je uslijedila izuzetno konstruktivna diskusija o konkretnim mjerama koje je potrebno provesti u najkraćem roku.

Prvi dio diskusije bio je fokusiran na  smanjenje oporezivanja rada u FBiH, o potrebi izmještanja servisiranja zdravstvenog osiguranja za nezaposlene osobe sa Zavod za zapošljavanje, te na neutralne ekonomske mjere koje su nužne za nadoknadu sredstava koja će biti izgubljena u vanbudžetskim fondovima.

Drugi dio sastanka je bio posvećen liberalizaciji tržišta telekomunikacija i razgovorima o izazovima koje sa sobom nosi privatizacija telekom operatera u FBiH. Učesnici su razmjenili stavove o stanju u telekomunikacionom sektoru, nakon čega se razgovaralo o zaštititi javnog interesa i interesa građana kroz liberalizaciju tržišta i različite modele privatizacije.

Sastanak je protekao u izuzetno konstruktivnoj atmosferi. Zaključak članova Vijeća za ekonomska prava Demokratske fronte je bio da je prezentacija nalaza Centra za politike i upravljanje bila izuzetno korisna za njihov budući rad.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more