CPU predstavio istraživanja o stanju u BiH i napretku u posljednje četiri godine

14 august 2014

Kategorije

DIJELI

Predstavljanjeistrazivanja14082014

Centar za politike i upravljanje predstavio je danas u Sarajevu istraživanja koja daju presjek stanja i napretka u nekoliko ključnih sektora  u Bosni i Hercegovini mandatnom periodu 2010-2014.

Skupu su prisustvovali predstavnici nevladinog sektora i medija.

Analize su rađene u sklopu projekta "Promoviranje političke odgovornosti“ i obrađuju četiri oblasti – konkurentnost bh. tržišta i otvaranje prilika za investicije, dinamiku ključnih ekonomskih indikatora i privredni rast, energetiku i tržište rada u BiH.

Analize, koje su predstavili program koordinator CPU Adis Muhović i istraživač Goran Dostić, daju dobar temelj za javnu raspravu u predizbornom i postizbornom procesu.

Analiza globalnih indeksa konkurentnosti u posljednjih pet godina sažima poziciju privatnog sektora i ekonomije BiH u poređenju sa zemljama u regiji. Na dva od tri najpopularnija indeksa globalne konkurentnosti, BiH bilježi napredak rejtinga u odnosu na 2010. To se posebno odnosi na na Indeks globalne konkurentnosti, gdje BiH prvi put nije najlošije rangirana zemlja u regiji, napravivši skok sa 109. na 89. mjesto.

Manji napredak u odnosu na 2010. godinu, po ovoj analizi, zabilježen je prema Indeksu ekonomskih sloboda, a pad je evidentiran prema Doing Business reportu Svjetske banke.

Taj posljednji indeks stavlja veću težinu na analizu oblasti regulacije i birokratije vezane za osnivanje biznisa, a korelacija rejtinga zemalja u regiji s realnim ekonomskim pokazateljima za isti period je donekle upitna, budući da mnogo bolja pozicija Makedonije i Crne Gore u odnosu na druge zemlje u regiji, a posebno na BiH i Srbiju, nije izražena znatno jačim ekonomskim rastom u realnom sektoru – jedan je od zaključaka iz analize o konkurentnosti bh. ekonomije 2010-2014 uz osvrt ne regionalnu poziciju.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more