CPU: Sredstva prikupljena od povećanja putarina moraju postati efektivna što prije

28 april 2018

Kategorije

DIJELI

Uino

Centar za politike i upravljanje (CPU) poziva entitetske ministre finansija da što prije postignu dogovor na osnovu kojeg će Upravni odbor (UO) Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (UINO) što prije definisati raspodjelu sredstava od putarina kako bi ta sredstva, neophodna za nastavak gradnje autoputa i puteva, bila odblokirana.

Naime, Kabinet ministra finansija i trezora BiH i predsjedavajućeg UO UINO Vjekoslava Bevande otkazao je današnju 29. sjednicu UO UINO nakon što je obaviješteno da nema saglasnosti entitetskih ministarstava finansija oko rapodjele sredstava od putarina.

Podsjećamo, u posljednjem Pismu namjere MMF-u iz januara 2018. godine, institucije u BiH odustale su od uspostavljanja novog pojednostavljenog i više automatiziranog sistema za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza. Naime, institucije su se prilikom sklapanja Aranžmana sa MMF-om obavezale da će ispuniti ovu mjeru do kraja 2016. godine, što nije učinjeno. Nalazi misije tehničke pomoći MMF-a izrađeni u međuvremenu nisu naveli značajnije probleme u postojećem ad hoc sistemu raspodjele prihoda od indirektnih poreza, te se stoga od uspostave novog sistema odustalo. Međutim, trenutni zastoj u raspodjeli prihoda od putarina ukazuje na probleme u postojećem ad hoc sistemu.

Vlada FBiH traži izmjenu dosadašnje raspodjele sredstava od putarina, jer smatra da ide na štetu Federacije. Dosadašnja raspodjela je na snazi od 2009. godine, a prema njoj, 59% sredstava ide Federaciji BiH, 39% Republici Srpskoj, a 2% Brčko distriktu. Vlada FBiH smatra da  takva raspodjela ide na štetu Federacije.

Prema prognozama MMF-a, Bosna i Hercegovina, u cilju postizanja ekonomskog rasta, od 2018. do kraja 2020. godine mora doseći nivo javnih investicija od 6,92 milijarde KM. Izmjene i dopune Zakona o akcizama oslobodile su potencijal za finansiranje novih infrastrukturnih projekata, odnosno omogućile ugovaranje kreditnih sredstava neophodnih za ključne projekte na Koridoru Vc. Da bi dostizanje predviđenog nivoa javnih investicija bilo moguće potrebno je prikupljena sredstva što prije staviti u funkciju.

Foto: vijesti.ba

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more