CPU učestvovao u konsultacijama o potencijalima kreativnih industrija u zemljama Zapadnog Balkana

29 januar 2014

Kategorije

DIJELI

Confernece WB Creative Potential

Predstavnice Centra za politike i upravljenje, Asja Čengić i Agnesa Šećerkadić učestvovale su u regionalnoj stručnoj konferenciji - konsultacijama o potencijalima kreativnih industrija u zemljama Zapadnog Balkana, koja se održala u Sarajevu 29. januara, u organizaciji Savjeta za regionalu saradnju (RCC) i Centralno Evropske inicijative (CEI). Cilj konferencije je bio okupiti ključne regionalne profesionalce i institucije iz područja i sa njima otvoriti dijalog o prilikama, izazovima i mogućnostima kreiranja regionalnog dizajn inkubatora.

Ovaj skup okupio je stručnjake i praktikante iz područja kreativnih industrija koji su predstavili uspješne primjere proizvodnje dizajna, kao i inicijative za organizaciju i realizaciju IT i dizajn Hub-ova iz Albanije, BiH, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije.

Nadalje, u okviru konferencije, Rob Van lersel, programski menadžer Evropske komisije za program Kreativna Evropa, predstavio je mogučnosti i prilike koje profesionalci iz ovog sektora mogu ostvariti putem programa Kreativna Evropa 2014 – 2020.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more