CPU učestvovao u radionici o Regionalnom dezajn inkubatoru

12 juli 2014

Kategorije

DIJELI

RCC Workshop

Centar za politike i upravljanje je učestvovao u radionici o Regionalnom dizajn inkubatoru, održanom 10. i 11. jula na Jahorini. Događaj je organizirao Regionalni Savjet za regionalnu saradnju (RCC), s ciljem da učesnici radionici asistiraju u razvoju Programa za Regionalni dizajn inkubator, u skladu sa SEE 2020 strategijom za kulturni i kreativni sektor.

Radionica je bila konstruktivna i inspirirajuća, te kako je opisao organizator, izuzetno uspješna. Glavni zadatak Regionalnog dizajn inkubatora je pružiti okvir za regionalni pristup dizajnu. Specifični ciljevi stuba "Smart Grawth" u sklopu Regionalnog dizajn inkubatora su povećati BDP po upošljenoj osobi u kreativnom sektoru za 32% i kreirati visokokvalificiranu radnu snagu za 300.000 osoba.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more