CPU započeo bližu saradnju s Federalnim parlamentom

09 april 2013

Kategorije

DIJELI

Federalni Parlament

Predstavnici Centra za politike i upravljanje (CPU) jučer su sa sekretarom Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH dr. Seadom Dizdarevićem dogovorili saradnju.

Saradnja će se ogledati u sastancima sa članovima pojedinih odbora Parlamenta iz oblasti kojima se bavi CPU, koji će se održavati tokom sjednica odbora, gdje će CPU prezentirati analize o određenim temama i predlagati rješenja za pitanja iz oblasti kojima se bavi. Tom prilikom predstavnici CPU-a su dr. Dizdareviću i njegovim saradnicima bliže predstavili organizaciju i polja djelovanja, te publikacije koje je Centar izradio i objavio proteklih godina.

Izvor fotografije: BUKA Magazin

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more