Dan poreske slobode: Od danas radimo za sebe i vlastite potrebe!

30 maj 2021

Kategorije

DIJELI

Mojporezslika

Bh. društvo danas je teoretski zaradilo dovoljno da plati svoje poreze, stoga svim građanima i građankama želimo sretan Dan poreske slobode! 

Dan poreske slobode je značajan datum za sve poreske obveznike, jer pokazuje koliko dugo Bosanci i Hercegovci trebaju raditi kako bi platili sve ovogodišnje poreze i time finansirali javne usluge poput zdravstva, obrazovanja, javnog reda i sigurnosti, odbrane, socijalne zaštite, održavanja i izgradnje javne infrastrukture, javne administracije i drugih važnih javnih usluga.

Ovim povodom predstavljamo ažuriranu platformu MojPorez.ba na kojoj možete izračunati Vaš Lični dan poreske slobode – dan kada prestajete raditi za plaćanje poreza i počinjete raditi za sebe i vlastite potrebe. Ovaj alat korisnicima omogućava da na osnovu sopstvenih primanja i potrošačkih navika saznaju koliko poreza plaćaju na mjesečnom i godišnjem nivou, a dobit će i lični poreski račun, koji će im reći gdje tačno ide njihov porezni novac.

Na www.mojporez.ba saznajte koliko dana radite za plaćanje poreza, te kako se troši Vaš novac!

Šta se promijenilo u odnosu na prošlu godinu?

U ovoj godini smo kao društvo radili 149 dana kako bi zaradili iznos koji ćemo ove godine uplatiti po osnovu PDV-a, akciza/trošarina, putarina, doprinosa za penziono, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, poreza na dohodak i dobit, te druge manje poreze, takse i naknade. To je 5 dana kraće u odnosu na 2020. godinu, kada smo radili 154 dana.

U 2020. godini je zabilježen pad poreskih prihoda u odnosu na 2019. godinu. Od oporezivanja potrošnje (indirektni porezi) prikupljeno je 612 miliona KM manje nego u 2019. godini, odnosno 9,3% manje. Ovakvo smanjenje je rezultat negativnih posljedica uzrokovanim pandemijom COVID-19, a koje je uzrokovalo smanjenje kupovne moći građana, zbog gubitka neformalnih poslova i smanjenja doznaka iz inostranstva, te posljedično smanjenje potrošnje i uvoza roba.

Kroz direktne poreze je prošle godine, uprkos finansijskoj krizi i velikom broju izgubljenih formalnih poslova u toku pandemije, ipak prikupljeno 25 miliona više u odnosu na 2019. godinu, odnosno 0,3% više. Najviše zahvaljujući rastu plata, odnosno prihoda od doprinosa, poreza na dohodak, kao i taksi i naknada, dok su prihodi od oporezivanja dobiti preduzeća pali.

Pad poreznih prihoda se odrazio i na planirano utrošenje javnih sredstava. Naime, u 2020. godini najviše je poreskog novca potrošeno na penzije, opšte javne usluge i zdravstvo, dok je najmanje novca potrošeno u svrhu zaštite životne sredine.

Bh. građani i građanke trebaju biti svjesni da kroz poreze i doprinose plaćaju javne usluge i trebaju biti informisani o iznosu novca koji na mjesečnom i godišnjem nivou izdvajaju, te u koje svrhe. Stoga, tačan iznos potrošen na pojedinačne javne funkcije, kao i iznos prikupljenih poreznih sredstava možete pronaći na  www.mojporez.ba.

Platforma MojPorez.ba je kreirana od strane Centra za politike i upravljanje i U.G. Zašto ne u saradnji sa Centre for International Private Enterprise i Lithuanian Free Market Institute.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more