Infografika: Poreska politika u funkciji ekonomskog rasta i zapošljavanja

11 decembar 2014

Kategorije

DIJELI

Infografika: Poreska politika u funkciji ekonomskog rasta i zapošljavanja_clanak

Zagovaračka kampanja Centra za politike i upravljanje u pravcu promoviranja ekonomske reforme kao prioriteta za novoizabranu vlast nastavak je naših dosadašnjih aktivnosti na promoviranju političke odgovornosti, koje uključuju intenzivne razgovore sa izabranim predstavnicima zakonodavne vlasti koji će činiti buduću poziciju i opoziciju, kako bi porezna reforma koja će imati za cilj poboljašanje poslovnog okruženja već na samom početku mandata postala jedno od primarnih političkih pitanja.

U narednom periodu ćemo kroz niz sastanaka budućim donosiocima odluka predstaviti našu analizu "Poreska politika u funkciji ekonomskog rasta i zapošljavanja u FBiH", te ih upoznati sa našim prijedlozima poreske reforme i očekivanim efektima na privredu i stanovništvo. Analiza će biti propraćena i infografikom koja na sažet način prikazuje podatke o aktuelnom stanju poreskog sistema BiH u poređenju sa zemljama regiona, ali i preporuke za poboljšanje.

Infografiku možete preuzeti ovdje ili je pogledati na našem ISSUU kanalu: (Analizu možete pročitati klikom na link)

 

 

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more