Infografike: Napredak BiH u periodu 2010-2014, osvrt na regionalnu poziciju

04 august 2014

Kategorije

DIJELI

Infografikeclanak

CPU putem socijalnih mreža svakodnevno objavljuje infografike s rezultatima istraživanja koja su urađena u okviru projekta „Promoviranje političke odgovornosti“. Infografike na sažet i pristupačan način prikazuju podatke iz analiza koje pokazuju napredak Bosne i Hercegovine u periodu 2010-2014, te uporednu sliku sa zemljama regije.

Objavljivanjem ovih infografika, CPU želi prezentirati nalaze istraživanja široj javnosti, kako bi birači mogli kritički vrednovati rezultate trenutne vlasti i ocijeniti koji su ključni izazovi za buduću vlast. Izuzetno je važno da politički subjekti, koji u ovom periodu sprovode intenzivne predizborne aktivnosti, vode racionalne i dobro informirane debate, te da svoje predizborne programe fokusiraju na konkretna rješenja za nagomilane ekonomske i socijalne probleme.

Infografike su također namijenjene medijima i nevladinim organizacijama koje mogu koristiti da ove važne teme predstave javnosti.

Infografike možete pronaći na našem Twitter profilu i Facebook stranici

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more