Inicijativa za osiguranje dodatnih sredstava za predškolski odgoj i obrazovanje

31 maj 2021

Kategorije

DIJELI

Kindergarden

Ulagati u djecu u njihovom ranom djetinjstvu najpametnija je investicija koju država može napraviti. Brojne su socio-ekonomske koristi od dostupnih, pristupačnih i kvalitetnih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja. Neki od njih uključuju poboljšanje kognitivnih vještina djece, povećanje mogućnosti za zaposlenje roditelja (posebno žena), povećanje produktivnosti i zadovoljstva poslom, kao i uspjeh poslovanja kompanija, te tako doprinosi rastu i diversifikaciji ekonomije.

Evropska komisija procjenjuje da stopa upisa djece u BiH, u javnim ili privatnim ustanovama sa akreditovanim programima uzrasta od 3-6 godina iznosi 25% i jedna je od najnižih u Evropi. U Hrvatskoj i Srbiji, ova stopa iznosi oko 60% i još uvijek je daleko ispod cilja koji je postavila Evropska unija, a koji iznosi 95%.

U 2018. godini, u BiH je na predškolsko obrazovanje potrošeno blizu 60 miliona KM (0,16% BDP-a), od čega je oko 41 miliona KM iz javnih, te oko 19 miliona KM iz privatnih izvora. Poređenja radi, samo na dionici autoputa zaobilaznice oko Zenice od 11 km, utrošeno je blizu 450 miliona KM. Mnoge studije dokazuju da ulaganje u predškolsko obrazovanje ima značajno veće efekte na zapošljavanje (posebno žena) i kvalitet radnih mjesta u odnosu na investicije u građevinskom sektoru.

Skoro 150 hiljada djece uzrasta do šest godina u Bosni i Hercegovini nema pristup kvalitetnim odgojnim i obrazovnim institucijama. Razlog tome je prije svega nedovoljan broj (prvenstveno javnih) predškolskih ustanova, dok s druge strane kapaciteti privatnih vrtića nisu popunjeni u potpunosti. Navedena niska stopa upisa djece u predškolski odgoj i obrazovanje nije rezultat nedovoljne potražnje od strane roditelja, već nedovoljnih ulaganja u sistem predškolskog obrazovanja.

Nedavno usvojena Strategija razvoja FBiH ambiciozno postavlja za cilj povećanje stope upisa djece u vrtiće sa sadašnjih 17% (0 do 6 godina) na 80% do 2027. godine. Republika Srpska je Strategijom razvoja za 2016-2021. godine kvantificirala cilj od najmanje 30% od ukupnog broja djece koja će pohađati predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Ovaj cilj s dosadašnjim poticajnim politikama nije ostvaren u Republici Srpskoj, a trenutna stopa iznosi oko 22,5%.

Ovim putem pozivamo entitetske, kantonalne i lokalne vlasti, da u okviru svojih nadležnosti, bez odlaganja pristupe aktivnostima koje će voditi ka povećanju stopa upisa djece u predškolske ustanove, te da objave mjere koje će voditi za ostvarenje ovog cilja. Ove aktivnosti trebaju početi danas, kako bi se u narednoj školskoj i budžetskoj godini obezbijedilo povećanje ulaganja u predškolsko obrazovanje u BiH – bilo da se radi o mogućim poreskim olakšicama, ili povećanju budžetskih subvencija za ove namjene. U narednom periodu ćemo pratiti eventualni napredak u ovoj oblasti, te o tome redovno obavještavati širu javnost u BiH.

Ukoliko ovu inicijativu podržavate kao pojedinac, molimo Vas da potpišete OVDJE.

Ukoliko ovu inicijativu podržavate kao organizacija/institucija/kompanija, molimo Vas da pošaljete potvrdni e-mail na: skrupic@cpu.org.ba.

Spisak potpisnika će se ažurirati na dnevnoj osnovi.

 

Organizacije/Institucije:

1 Centar za politike i upravljanje  
2 COI Step By Step    
3 Fond otvoreno društvo BiH    
4 Fondacija Mirovna akademija  
5 Udruženje Institut za razvoj i evropske integracije
6 Association Greenways    
7 Udruženje bosanskohercegovačko-američkog prijateljstva
8 Udruženje "Multi"    
9 Udruženje Pontanima    
10 Udruženje za ostvarivanje prava djeteta "Naša djeca"
11 Fondacija Ekipa    
12 Centar za javne politike i ekonomske analize
13 Udruženje Nova generacija    
14 Obrazovanje gradi BiH    
15 Fondacija Krila nade    
16 EDUS-Edukacija za sve    
17 Sarajevski otvoreni centar    
18 NVO Medica Zenica    


Pojedinci:

1 Haris Abaspahić 88 Kenan Avdić  
2 Sabina Krupić 89 Amila Saleš  
3 Haris Džaferović 90 Ismet Bešić  
4 Stela Pilav 91 Lara Jak-Selimović  
5 Mirna Stanković Luković  92 Vedrana Vučić  
6 Gina Tipurić 93 Almir Alagić  
7 Narcisa Bašić-Gaković 94 Senad Čaušević  
8 Memnuna Zvizdić 95 Sebiha Alagić  
9 Zdenka Vaniček 96 Senad Behremović  
10 Randall Puljek-Shank 97 Eldar Heder  
11 Dina Idrizović 98 Sabaheta Muhović  
12 Melisa Arapović-Grubor 99 Djenan Bačvić  
13 Midhat Kapo 100 Dajana Seferović  
14 Ana Petrović 101 Haris Jašarević  
15 Fuad Oković 102 Oliver Livančić  
16 Melisa Hadžihalilović 103 Emir Alagić  
17 Sanela Karaica 104 Elvira Bilajbegović  
18 Samir Avdić 105 Lejla Cerić  
19 Zana Staniskovska  106 Alma Pavlović  
20 Almira Alagić Lasić 107 Azra Jakupović  
21 Alma Karabeg 108 Aida Aganović  
22 Dejan Bojanić 109 Ermin Bahtić  
23 Adi Kurahović 110 Hajrija Musija  
24 Vladimir Stanišić 111 Flamenko Bahtić  
25 Ernis Šljivo 112 Adisa Muhović  
26 Ilvana Čampara 113 Darija Gelić  
27 Haris Zupčević 114 Sanela Kandžić  
28 Lana Zeherović 115 Sven Dominković  
29 Julijan Komšić 116 Dževada Šehović  
30 Džana Gerin 117 AminaKapo  
31 Vahidin Omanović 118 Monika Hrgić  
32 Nedžad Murić 119 Enisa Mujabašić  
33 Emina Korać 120 Anel Cerić  
34 Maja Savić-Bojanić 121 Sabina Nikšić  
35 Ena Bašić 123 Nelisa Nely  
36 Vesna Lukač 124 Željka Vojniković  
37 Selma Ribić 125 Nataša Crnković  
38 Šuajb Solaković  126 Sanja Bojanić  
39 Alena Cakić 127 Sanni Burnić  
40 Ivanka Bašić 128 Matija Bošnjak  
41 Dženita Mešić 129 Azemina Spahić  
42 Erna Mačkić 130 Amin Burnić  
43 Lejla Huseinćehajić 131 Edison Pavlović  
44 Mirza Avdić 132 Šejla Bahtić  
45 Jasmina Purić 133 Mirsada Sokolović  
46 Dželila Mulić-Čorbo 134 Sanella Abadžić  
47 Nina Mehić 135 Jelena Haljevac  
48 Lejla Dragnić 136 Elvir Alibašić  
49 Senada Gagula 137 Eldin Ždralović  
50 Aida Abdičević  138 Dita Aličković  
51 Dejan Rosić 139 Nermina Smajlović  
52 Nedžad Mulić 140 Sanela Mehmedović  
53 Mirhan Kiso 141 Maja Skejić  
54 Ivana Vucelja 142 Indira Ahmetašević  
55 Neven Šimić 143 Đenana Šegetalo  
56 Admir Ljevo 144 Melika Krgo  
57 Monika Miličević  145 Alma Softić  
58
Slobodan Šoja 146 Amela Pandžo  
59 Irmela Hodžić 147 Faris Fejzagić  
60 Natalia Dmitrieva 148 Admir Arnautović  
61 Semra Dudo 149 Danijela Tomičić  
62 Lea Letić 150 Sanela Šalo  
63 Aleksandar Đukanović 151 Kristina Milošević  
64 Kerim Konjičanin 152 Emir Krajina  
65 Stela Vasić 153 Sadika Bajić  
66 Ivo Marković 154 Selvedina Muratović  
67 Eniz Huskić 155 Almasa Fejzić  
68 Larisa Lasić 156 Valentina Veselinović  
69 Elma Huseinagić 157 Sedina Bajraktarević  
70 Timur Abaspahić 158 Velida Šečić  
71 Nataša Sekulić 159 Nina Dragičević  
72 Daniela Božinović  160 Ramiz Nurkić  
73 Klaudija Bilić-Selmanović 161 Edin Hadžić  
74 Aida Ramić 162 Samira Karahmetović  
75 Željko Božinović 163 Danijela Veselinović  
76 Armin Zaimović 164 Mirela Bašić  
77 Faruk Šehić 165 Aida Piralić  
78 Saša Vasić 166 Rejhana Saračević  
79 Alma Ćatal 167 Lejla Mujkanović  
80 Lejla Aganović 168 Dženita Kurspahić Mirvić  
81 Admir Čavalić 169 Amna Softić  
82 Melika Hadžić 170 Dženita Otuzbir Mustajbegović
83 Željka Stantić 171 Aleksandra Golijanin  
84 Indira Paunović 172 Elma Demir  
85 Belma Karabegović      
86 Milica Vujović      
87 Igor Solaković      


Peticiju su potpisale još 73 osobe koje su odlučile da njihovi podaci ne budu javno objavljeni. 

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more