Intervju sa Goranom Dostićem, CPU: 'Politička volja presudna u provođenju državne pomoći'

11 novembar 2013

Kategorije

DIJELI

Goran Dostic Okrugli Stol

SARAJEVO, 4. novembra (FENA) - Da bi upoznao javnost o sistemu državne pomoći u EU, Centar za politike i upravljanje (CPU) je u okviru projekta „Provođenje Zakona o državnoj pomoći BiH i bolja distribucija pomoći”, pripremio analizu koja sadrži sveobuhvatan pregled sistema državne pomoći u EU te je predložio osnovne smjernice i politike djelovanja u BiH. 

Zaključke i preporuke iz ovog dokumenta za Agenciju FENA istakao je Goran Dostić, glavni istraživač na projektu „Provođenje Zakona o državnoj pomoći BiH i bolja distribucija pomoći”, a u okviru kojeg je danas u Sarajevu upriličen okrugli sto „Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja“. 

- U BiH je potrebno usvojiti uredbe o kriterijima za dodjelu državne pomoći, zatim jačati kapacitete za razvoj strategija i politika na svim nivoima vlasti i investirati u kapacitete Sekretarijata za državnu pomoć, koji vrši efektivno kontrolu državne pomoći- kazao je Dostić. 

Akcioni plan državne pomoći EU usvojen 2005. definiše dva osnovna cilja: dugoročno smanjenje učešća subvencija u BDP-u svake zemlje i prijelaz s vertikalne pomoći koja cilja određene industrije na horizontalnu pomoć, koja podrazumijeva male i srednje biznise, istraživanje i razvoj, investicije u inovativne tehnologije  i okolišne programe. 

S obzirom na to, Dostić ističe, da je u BiH neophodno aplicirati za projekte tehničke pomoći EU i drugih relevantnih institucija, te „smanjivati ukupan iznos državne pomoći i generalno ga preusmjeravati više u sredstva u horizontalnu pomoć“. 

- Također, potrebno je harmonizirati propise regulacije formi izvještavanja o državnoj pomoći i provoditi odredbe međunarodnih ugovora o relevantnim oblastima kao što je Ugovor o energetskoj zajednici CEFTA i slično - kazao je Dostić. 

Istraživanje je obuhvatilo podatke prvog popisa državne pomoći u BiH iz 2011. i 2012. godine, koji su bili dovoljni da se uporede s trendovima u Evropskoj uniji. 

Na osnovu toga, tvrdi da iskustva iz drugih evropskih zemalja govore da je veoma bitna politička volja kada se radi o implementaciji reforme državne pomoći. 

- Obično se nivo državne pomoći smanjivao što je zemlja bliže EU, tako da nije iznenađenje da je BiH na početku ovog procesa i da cijeli proces reformi tek predstoji - zaključio je Dostić. 

Ova reforma je obaveza u procesu pripreme za prijem u EU, ali je i šansa da se ograničeni javni resursi usmjere u ekonomski samoodržive sektore koji mogu podstaći razvoj i zapošljavanje i unaprijediti konkurentnost ekonomije BiH.

Koordinatorica projekta „Provođenje Zakona o državnoj pomoći BiH i bolja distribucija pomoći” Lejla Dragnić kazala je da je cilj projekta, koji traje od aprila 2013. do marta 2014. godine, razvijanje diskusije o tome kako regulirati državnu pomoć u BiH. 

- Kroz to nastojimo doprinijeti rješenjima da se državna pomoć, subvencije usmjeravaju tamo gdje će dati dobre efekte tamo gdje će biti nova zaposlenost i novi prihod jer u svim zemljama državna pomoć nosi dosta iz budžeta, ali je pitanje koje efekte daje - istakla je Dragnić. 

Učesnici okruglog stola bili su predstavnici ministarstava, koji su najveći davatelji državne pomoći, a gost koji je govorio o iskustvima iz Hrvatske u upravljanju državnom pomoći bio je Marko Maček, zamjenik direktora Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Hrvatske. 

Nakon Sarajeva, okrugli stolovi u organizaciji CPU-a o temi „Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja“ bit će održani početkom decembra u Banjoj Luci te u Mostaru krajem januara naredne godine. 

Projekt „Provođenje Zakona o državnoj pomoći BiH i bolja distrubucija pomoći” je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem američke ambasade u Sarajevu, a rad Centra za politike i upravljanje, u okviru razvoja politika djelovanja i ovog projekta podržava OSI Think Tank Fund. 

(Fena)

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more