Izvršni direktor CPU-a Muhović jedan od uvodničara na konferenciji o socio-ekonomskim reformskim prioritetima

31 januar 2019

Kategorije

DIJELI

Adis

Izvršni direktor Centra za politike i upravljanje Adis Muhović danas je bio uvodničar na panelu "Tržišna ekonomija u odnosu na depolitizaciju državnih preduzeća: da li je ravnopravno natjecanje moguće?" na konferenciji pod nazivom "Dijalog o socio-ekonomskim reformskim prioritetima sa poslovnom zajednicom i organizacijama civilnog društva".

Muhović je dao presjek stanja u sektoru i govorio o napretku u provođenju reformi javnih preduzeća u BiH, te iznio konkretne mjere kojima se mogu postići kvalitetnije i jeftinije javne usluge kroz bolje upravljanje javnim preduzećima i osiguranje ravnopravnog položaja za sve učesnike na tržištu. Na panelu su govorili Aida Soko ispred SEEBA Sarajevo, te Saša Grabovac ispred SWOT Banja Luka.

CPU je uzeo aktivnu ulogu i u drugim panelima na temu podizanja konkurentnosti privatnog sektora, reformi zdravstva, borbi protiv korupcije, te reformskim mjerama na polju obrazovanja i mladih u BiH.

Organizatori konferencije su Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH, Ambasada Njemačke u BiH, te Delegacija EU u BiH.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more