Najava radionice "Upravljanje otpadom u Gradu Goražde"

23 maj 2023

Kategorije

DIJELI

Radionica Upravljanje Otpadom

Centar za politike i upravljanje organizuje radionicu posvećenu temi "Upravljanje otpadom u Gradu Goražde". Ova informativna i edukativna radionica će se održati u utorak, 30.05.2023. u Hotelu Behar, s početkom u 10:30 sati.

Našu radionicu će voditi dvije stručnjakinje s bogatim iskustvom u oblasti upravljanja otpadom gđa. Maja Čolović Daul, stručnjakinja za upravljanje otpadom i gđa. Maida Čukojević, šefica službe za upravljanje otpadom i zaštitu okoliša KJKP RAD d.o.o. Sarajevo.

Kroz interaktivnu radionicu, učesnici će dobit uvid u ključne strateške dokumente koji se odnose na upravljanje otpadom, kako na evropskom, tako i na nacionalnom nivou, te kako ovi dokumenti utiču na lokalno stanje. Također će se razmatrati mogućnosti za unapređenje upravljanja otpadom u lokalnoj zajednici Goražde i potencijalne saradnje JKP „6. mart“ i drugih aktera.

Poseban segment radionice će biti grupna diskusija koja će omogućiti definisanje ciljeva i narednih koraka za JKP "6. mart", a također predstavlja priliku svim učesnicima da razmjene svoja lična iskustva i prenesu stečena znanja.

Ova aktivnost realizuje se u sklopu projekta "Poticanje cirkularne ekonomije u Gradu Goražde", koji zajednički implementiraju Grad Goražde i Centar za politike i upravljanje, a podržan je grantom Fonda za otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.  

Centar za politike i upravljanje poziva sve zainteresovane strane, uključujući predstavnike lokalne uprave, stručnjake iz oblasti zaštite okoliša, komunalnih preduzeća i javnosti općenito, da se pridruže ovoj značajnoj radionici i doprinesu zajedničkim naporima za unapređenje upravljanja otpadom u Gradu Goražde. Agendu pročitajte ovdje.

Za više informacija o radionici, molimo Vas da kontaktirate Centar za politike i upravljanje putem e-maila dzzerem@cpu.org.ba ili posjetite našu službenu web stranicu www.cpu.org.ba.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more