Novi Zakon o javnim nabavkama treba da značajno pooštri kazne za odgovorna lica

28 septembar 2018

Kategorije

DIJELI

Javnenabavke

Povećanje transparentnosti i odgovornosti u postupcima javnih nabavki je izuzetno važno za BiH, imajući u vidu činjenicu da je u 2016. godini ukupna vrijednost dodijeljenih ugovora bila skoro 2 i po milijarde KM, ili 7,84% BDP u istoj godini. Ovim novcem poreskih obveznika se sklapaju ugovori koji treba da unaprijede javnu infrastrukturu i javne usluge, ali se zbog netransparentnosti procedura i blagih kazni za prekršioce često dešavaju nepravilnosti koje za posljedicu imaju kašnjenje sa početkom ili završetkom ugovornih poslova, te manjim kvalitetom javnih radova i pruženih usluga. Na koncu, sporo provođenje javnih investicija utiče negativno na rast BDP-a.

Naime, u posljednje tri godine blagi rast nivoa javnih investicija uticao je na rast BDP-a. Međutim, prema prognozama predstavljenim u odabranim ekonomskim indikatorima u sklopu Proširenog aranžmana sa MMF-om, nivo javnih investicija i rast BDP-a je trebao biti znatno veći. Zabilježen je rast javnih investicija sa 2014. na 2015., zatim pad tokom 2016., te nagli pad tokom 2017. i 2018. godine kada niti jedan projekat nije implementiran u potpunosti.

Postojeći zakonski okvir u BiH vezan za javne nabavke treba u značajnoj mjeri unaprijediti, a naročito u pogledu uvođenja strožijih kazni i disciplinskih mjera za odgovorna lica, kako bi se uspostavio sistem odgovornosti za provedbu tenderskih procedura. Trenutni Zakon o javnim nabavkama primjenjuje se od 2014. godine, i u pogledu strogoće kazni zaostaje za svim zemljama u regionu (cifre u tabeli su izražene u KM).

 

BiH

Crna Gora

Srbija

Hrvatska

 

min

max

min

max

min

max

min

max

Ugovorni organ

1,500

15,000

4,000

40,000

1,657

24,858

2,630

263,020

Odg. lice u ugovornom org.

300

3,000

500

4,000

497

2,486

1,315

13,155

Ponuđač

1,000

10,000

1,000

12,000

1,657

16,572

 

 

Odg. lice ponuđača

200

2,000

400

4,000

497

1,326

 

 

 

Za ugovorni organ najveće su kazne u Hrvatskoj, čak do 263 hiljade KM, a najblaže u BiH. Odgovorno lice u ugovornom organu će takođe najstrožije biti kažnjeno u Hrvatskoj, dok su pragovi kazni najniži u BiH i Srbiji. Kazne za ponuđača su trenutno najstrožije u Srbiji, a najblaže u BiH, a isto važi i za odgovorno lice ponuđača. Potrebno je značajno pooštriti kaznene mjere u BiH, i to ne samo za ugovorne organe tj. javne institucije, jer te kazne na kraju plaćaju građani, već naročito za odgovorna lica u ugovornim organima, kao i za ponuđače i njihova odgovorna lica. 

Kada ćemo dobiti novi Zakon o javnim nabavkama?

Prema informacijama Agencije za javne nabavke, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama treba biti usvojen tokom ove godine. Nacrt Zakona koji je napravila Agencija je dostupan javnosti, ali još uvijek nije u parlamentarnoj proceduri. Imajući u vidu da nacrt Zakona predviđa veliki broj promjena, a izbori su u oktobru, vjerovatno možemo očekivati prolongiranje usvajanja ovog veoma važnog zakona za narednu godinu.

Prema trenutnom nacrtu koji je dostupan javnosti, novčane kazne nisu značajnije promijenjene niti za jednu kategoriju učesnika u javnim nabavkama. Najviša novčana kazna za ugovorni organ u nacrtu je 5.000KM, za odgovorno lice ugovornog organa 3.000KM, za ponuđača 10.000KM i za odgovorno lice ponuđača 2.000KM. Ipak, nacrt uvodi krivično, odnosno kazneno djelo u oblasti javne nabavke što do sada nije bio slučaj, pa tako odgovorna lica i u privrednom društvu i u ugovornom organu, mogu dobiti kaznu zatvora od 6 mjeseci do 10 godina (u zavisnosti od težine pričinjene štete i stečene imovinske koristi) i novčanu kaznu do 5.000KM. Koliko će od ovih rješenja u nacrtu ostati do finalnog usvajanja zakona, ostaje da se vidi.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more