Novo vrijeme intervju sa Adisom Muhovićem: Birači prepoznaju populističke izjave

29 august 2014

Kategorije

DIJELI

Novovrijeme Printed Version

U sedmičniku „Novo vrijeme“ je objavljen interview sa Adisom Muhovićem, u kojem je, između ostalog, govorio o promoviranju političke odgovornosti i tekućim aktivnostima Centra za politike i upravljanje. Naročit naglasak bio je na aktuelnom projektu „Promoviranje političke odgovornosti“ čiji je cilj da zagovara tematiziranje ekonomskih i socijalnih tema u predizbornoj kampanji. Također, govoreno je o analizama urađenim u okviru ovog projekta, vezanim za područja energetike, ekonomske konkurentnosti i tržišta rada u Bosni i Hercegovini, i istaknuto da je, pored zagovaranja ovih važnih tema, potrebno i insistirati na političkoj odgovornosti u toku predizborne kampanje, ali i u procesu formiranja vlasti koji slijedi.

Na kraju, Muhović se osvrnuo na odgovornost koju političari imaju prema građanima, ali i na činjenicu da građani imaju priliku da u predizbornom periodu vrednuju političare prema njihovim ekonomskim programima.

Intervju možete pročitati ovdje.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more