Održan okrugli sto: “Konkurentnost Bosne i Hercegovine na tržištu EU: Šta je neophodno učiniti?“

06 decembar 2011

Kategorije

DIJELI

CPU Logo Veliki 1

Analiza konkurentnosti Bosne i Hercegovine u kontekstu pristupnih procesa EU“, naziv je dokumenta koji je danas u Sarajevu predstavio Centar za politike i upravljanje (CPU). Bosna i Hercegovina je na stotom mjestu po opštoj konkurentnosti od 139 rangiranih ekonomija, izjavila je Naida Kadribegović, Izvršna direktorica CPU-a, navodeći podatke Svjetskog ekonomskog foruma. Prema rangiranju Svjetske banke, naša zemlja je na 125. poziciji od 183 rangirane ekonomije po lakoći obavljanja poslovne aktivnosti, kazala je, pored ostalog, Kadribegović i kao nužnost prevazilaženja ovog problema istakla je deblokadu eurointegracionog procesa BiH. Slaba pozicija naše zemlje u inostranom poslovnom okruženju, nedostatak stranih investitora, te pored ostalog, sporost reformi, ključne su kočnice za rehabilitaciju konkurentske pozicije BiH na tržištu EU.

Daniel-Alexander Schroth, politički savjetnik EUSR u BiH, kao uzrok loše rangirane konkurentske pozicije naše zemlje u Globalnom izvještaju naveo je nedostatak u poslovanju i nedostatak inovacija, ali i stranih ulaganja i naglasio da opravdanje za to ne može biti globalna situacija s obzirom na to da su zemlje susjedstva postigle izvjestan napredak. Schroth kao ključne nedostatke za lošu konkurentsku poziciju BiH na EU tržištu izdvojio je: nedostatak jedinstvenog ekonomskog prostora, nedostatak fiskalnog okvira za narednu i 2013.g, ograničen proces strukturalnih reformi. Pored ostalog akcenat je stavio na privatizaciju, koja je u RS-u u zastoju, a u Federaciji BiH u protekloj godini nije ni počela, posebno u elektroenergetskom sektoru. Posebno je istaknuo važnost uspostave pravne sigurnosti i nezavisnog sudstva, tei borbu protiv korupcije za koju postoji zakonski okvir koji se ne provodi i što je prepreka za privlačenje stranih investicija.

Amil Kamenica (CPU) je, prezentirajući dokument, pored ostalog, u fokus stavio na privatni sektor. Njegova preporuka je da je ovom sektoru nužno pomoći višestruko, kako bi mu se omogućilo zapošljavanje i izvoz. Kamenica je kazao da bi se time stvorili uvjeti za otvaranje novih radnih mjesta s jedne i uz pomoć izvoza napredak u konkurentnosti domaćih firmi u susjedstvu i tržištu EU.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more