Održan okrugli sto “PUT KA OPORAVKU: Podizanje kvaliteta obaveznog obrazovanja u BiH u cilju dostizanja inovativnosti i kreativnosti“

25 april 2013

Kategorije

DIJELI

Innovation

Danas je u Sarajevu održan okrugli sto “PUT KA OPORAVKU: Podizanje kvaliteta obaveznog obrazovanja u BiH u cilju dostizanja inovativnosti i kreativnosti“, koji je organizovao Centar za politike i upravljanje u partnerstvu s Fondom otvoreno društvo BiH. Cilj okruglog stola bio je razmotriti pitanja podizanja kvaliteta obaveznog obrazovanja, te prioritete u reformama obrazovanja koje bi vodile ka dostizanju inovativnosti i kreativnosti što je, prema EU, ključni faktor ekonomskog i društvenog razvoja, kao i konkurentnosti u savremenom svijetu.

Nadalje, učesnici okruglog stola otvorili su slijedeća pitanja: na koji način je moguće unaprijediti kvalitet obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini? Da li postojeći sistem razvija kod učenika znanja i sposobnosti koje će mu omogućiti da nakon školovanja bude angažovan i aktivan član društva, sposoban da doprinese i razvoju zajednice i svom osobnom razvoju? Šta je potrebno učiniti da bi se razvoj kreativnosti i inovativnost stavio u fokus razvojnih politika, a samim tim, putem reforme obrazovnog sistema, povećao kvalitet i kreativnosti učenika?

Tim povodom, predstavnice Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, te Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade sarajevskog kantona, prezentirale su na koji način je moguće unaprijediti kvalitetu obrazovnog sistema u BiH, kao i što je potrebno učiniti da bi se razvoj kreativnosti i inovativnosti stavio u fokus razvojnih politika.

Kao polazna tačka za diskusiju biti će korištena prezentacija Centra za politike i upravljanje na temu pregleda stanja kvaliteta, kreativnosti i inovativnosti u obrazovnom sistemu BiH, kao i  analiza “Kvalitet i troškovi obrazovanja u BiH” realizovana unutar programa za školstvo Fonda otvoreno društvo BiH. Ova analiza obuhvata one faktore koji po brojnim istraživanjima imaju ključni značaj za kvalitet obrazovanja: kvalitet nastavnog osoblja, uslove u školama i troškove obrazovanja.  

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more