“Perspektive euroatlantskih integracija ” naziv je dokumenta koji je danas predstavio Centar za politike i upravljanje (CPU). Dokument je i polazna osnova za diskusiju koja je uslijedila, a panelisti okruglog stola, pored predstavnika CPU-u, su bili Nj.E. Jerzy Chmielewski, Ambasador Republike Poljske u BiH i Nj.E. Andrej Grasselli, Ambasador Republike Slovenije u BiH, koji su dali uvid u iskustva njihovih zemalja.

08 maj 2012

Kategorije

DIJELI

CPU Logo Veliki 1

“Perspektive euroatlantskih integracija ” naziv je dokumenta koji je danas  predstavio Centar za politike i upravljanje (CPU). Dokument je i polazna osnova za diskusiju koja je uslijedila, a panelisti okruglog stola, pored predstavnika CPU-u, su bili Nj.E. Jerzy Chmielewski, Ambasador Republike Poljske u BiH i Nj.E. Andrej Grasselli, Ambasador Republike Slovenije u BiH, koji su dali uvid u iskustva njihovih zemalja. 

Jerzy Chmielewski, poljski ambasador u BiH, poseban akcenat je stavio na obavezu rješavanja  otvorenih problema njegove sa drugim zemljama i uspostavljanja bilateralne saradnje, kako bi skinuli rampu na putu za početak pregovaračkog procesa sa EU.  Model za ekonomsku integraciju bila je CEFTA, kazao je  govoreći o preduvjetima koji su morali biti ispunjeni sa vanjskopolitičkog aspekta. Njegova zemlja morala je promijeniti unutarnji politički sistem i provesti niz političkih i ekonomskih reformi  kako bi počela progovore, sa EU. “Nakon niza reformi, bilans je pozitivan, danas je Poljska evropska demokratska zemlja i članica EU”, kazao je i naglasio da je Poljska iskoristila preko 50 milijardi iz sredstava EU samo u posljednjih 5 godina, što je rezultiralo političkim i ekonomskim napretkom.

“Evropskoj Uniji je jasno da BiH želi postati dio ove integracije i BiH mora iskoristiti ovu šansu”, kazao je, na početku izlaganja Andrej Grasselli, Ambasador Slovenije. Rekao je da BiH kakva je sada ne može ući u EU i u narednom procesu mora postati funkcionalna. Govoreći o iskustvu svoje zemlje, istaknuo je da je najveći izazov za ulazak u EU bio zaštita prava pojedinca. Kao lobista Bosne i Hercegovini za ulazak u EU, Slovenija ima moralnu obavezu da joj da podršku zbog same BiH, ali i zajedničkih interesa dvaju zemalja, kazao je. 

Faruk Borić, novinar istraživač, služeći se svojim iskustvima, pokušao je odgovoriti na niz pitanja, pored ostalog, zašto BiH nema alternativu EU s obzirom na specifičnosti koje karakteriziraju našu zemlju. “EU je jedina alternativa i osnovna poruka je da je postizanje EU standarda nešto što treba nama”, kazao je, pored ostalog, Borić. Dodaje da je EU dobrovoljni klub u koji nas nitko ne tjera i da moramo poštovati njene standarde.

Naida Kadribegović, izvršni direktor CPU, nakon diskusije, prezentirala je preporuke za budući euroatlanski integracioni proces BiH. Kako je kazala, to su: osiguranje bolje prohodnosti i usvajanje evropskih Zakona, državne institucije su adresa za razgovor s Briselom, na čemu EU i insistira, bez obzira što su u ovaj proces uključeni svi nivoi vlasti, te pored ostalog, osigurati da se deklarativna podrška EU reflektuje u operativnom smislu, tj. ispunjavanjem zahtjeva koje je pred nas postavio Brisel.

Kadribegović je, na kraju, podsjetila da je, u proteklih nekoliko mjeseci, postignut napredak usvajanjem Zakona o državnoj pomoći i Zakona o popisu stanovništva, dok provođenje presude “Sejdić-Finci” otvara BiH put ka aplikaciji za članstvo.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more