Održan okrugli sto „10+ koraka za bolje obrazovanje u BiH“ u organizaciji CPU-a

06 februar 2019

Kategorije

DIJELI

Foto Obrazovanje1

Okrugli sto „10+ koraka za bolje obrazovanje u BiH“, na kojem su stručnjaci iz oblasti obrazovanja, predstavnici akademske zajednice i donosioci odluka diskutovali, te dali konkretne prijedloge za refomu obrazovnog sistema u BiH, održan je u srijedu u organizaciji Centra za politike i upravljanje u zgradi Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

CPU je na okruglom stolu „10+ koraka za bolje obrazovanje u BiH“ predstavio svoja istraživanja i zaključke sažete u materijalu namijenjenom za deseminaciju donosiocima odluka. O osnovnom i srednjem obrazovanju govorili su Namir Ibrahimović ispred OŠ „Safvet-beg Bašagić“, Radmila Rangelov-Jusović ispred Centra za obrazovne inicijative „Step by Step“ te Žaneta Džumhur ispred Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, dok su na panalu o visokom obrazovanju govorili profesorica emeritus Lamija Tanović ispred Fondacije „Education in Action“ i prof. dr. Nerzuk Ćurak kao profesor na sarajevskom Fakultetu političkih nauka.

Kroz izlaganja govornika te diskusiju sa ostalim učesnicima usvojeno je nekoliko zaključaka kojima će zagovarački materijali CPU-a biti prošireni i dopunjeni. Dopunjeni policy memo „10+ koraka za bolje obrazovanje u BiH“ bit će uskoro dostupan javnosti i proslijeđen svim zainteresovnim stranama, uključujući nadležne institucije i donosioce odluka.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more