Održan okrugli stol "Cirkularna ekonomija- šansa za razvoj Grada Goražde"

25 januar 2023

Kategorije

DIJELI

Okruglistol Cirkularnaekonomija Goradze Imamovic

Nakon potpisanog Memoranduma o saradnji, Grad Goražde i Udruženje Centar za politike i upravljanje (CPU) organizovali su okrugli stol: “Cirkularna ekonomija – šansa za razvoj Grada Goražde!“, u srijedu, 25.1.2023. godine sa početkom u 10:30hu velikoj sali Gradske uprave Grada Goražde.

Okrugli stol je održan s ciljem okupljanja ključnih aktera za poticanje cirkularne ekonomije u Goraždu; podizanja razumijevanja o cirkularnoj ekonomiji i njenom značaju za lokalnu zajednicu; te unapređenja razmjene informacija i saradnje između Grada i lokalnih zainteresiranih strana.

Na otvaranju okruglog stola, gradonačelnik Goražda Ernest Imamović, naglasio je da će gradska uprava koristiti sve resurse s ciljem unapređenja privredne saradnje i povećanja konkurentnosti i održivosti goraždanskih privrednih subjekata. Izvršni direktor CPU Adis Muhović, istakao je zadovoljstvo da je gradska uprava prepoznala važnost saradnje sa kompanijama i civilnim društvom na podizanju svijesti i jačanju kapaciteta svih lokalnih aktera da u sklopu svojih aktivnosti primijene principe i modele cirkularne ekonomije. 

Okruglistol Cirkularnaekonomija Goradze Muhovic

Vedad Suljić je učesnicima predstavio koristi i moguće poticaje za cirkularnu ekonomiju u lokalnoj zajednici; principe i poslovne modele cirkularne ekonomije; te identifikovane prioritetne sektore za poticanje cirkularne ekonomije u Bosni i Hercegovini.

Okruglistol Cirkularnaekonomija Goradze Suljic

Učesnici su diskutovali o podizanju svijesti o cirkularnoj ekonomiji, jačanju kapaciteta u lokalnoj zajednici, poticanju inovativnih aktivnosti na nivou grada, te modalitetima za smanjenje nastajanja otpada, a naročito komunalnog otpada. Diskutovano je o potrebi za simultanim aktivnostima podizanja svijesti o odvajanju otpada uz ulaganja u infrastrukturu kao što su su posude za odvojeno prikupljanje otpada, mehanizacije za prikupljanje, reciklažna dvorišta, postrojenja i sl.  Za grad Goražde je prioritet rješavanje pitanja odlaganja otpada, što podrazumijeva da se postojeća deponija dovede u stanje koje odgovara okolinskim i sanitarnim uslovima i da se na planiranoj lokaciji Trešnjica izgradi moderna sanitarna deponija.

Na okruglom stolu su prisustvovali gradski službenici i vijećnici, predstavnici Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona, te predstavnici poslovnih udruženja i lokalnih kompanija.

Okruglistol Cirkularnaekonomija Goradze

Okrugli stol predstavlja prvu aktivnost na projektu Poticanje cirkularne ekonomije u Goraždu, koji zajednički implementiraju Grad Goražde i Centar za politike i upravljanje u periodu januar – juli 2023. godine. Cilj projekta je unapređenje potencijala Grada Goražde i lokalnih zainteresovanih strana za realizaciju aktivnosti cirkularne ekonomije kao instrumenta za ostvarivanje održivog ekonomskog rasta, podizanja životnog standarda stanovništva i unapređenja kvaliteta prirodnog okruženja. Projekat je podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH

CPU i gradska uprava zajedno rade na pozicioniranju Goražda kao lidera cirkularne ekonomije u BiH, koji čini konkretne korake da razvoj grada bude okolinski, društveno i ekonomski održiv, te služi građanima i privredi kao servis i dobar primjer.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more